Vi bygger en hållbar framtid med trä. Just därför tackade vi ja till att vara med i pilotprojektet som använder förnybart material för att skapa förnybar energi.

- Eftersom vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä, är det naturligt för oss att vara lyhörda för forskning och utveckling. Det här projektet är ett bra exempel på vad som är möjligt at bygga i trä, och vilken typ av kompetens vi besitter, säger Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda AB, världens äldsta limträfabrik.

Tillsammans med innovationsbolaget Modvion har Moelven tagit fram ett 30 meter högt vindkraftstorn i limträ. Den 28 april uppfördes det på Björkö utanför Göteborg.

Se monteringen

I två år har Moelven Töreboda öppnat upp limträfabriken, bidragit med material, lånat ut maskiner och delat med sig av sin expertis. Det har gjort det möjligt för Modvion att producera och utveckla den 30 meter höga prototypen som ska användas för forskning. Modvions mål är att utveckla ett koncept som gör att man kan bygga 150 m höga vindkraftstorn i limträ.

- De senaste två åren har vi lärt oss ännu mer om träets egenskaper och genomfört och fått svar på en rad intressanta tester. Vi har bidragit med vår kompetens om stora, bärande träkonstruktioner, och samtidigt utvecklat vårt sätt att 3D-modellera. Under byggandet av vindkraftstornet har vi arbetat med andra typer av geometrier än vad vi brukar göra, och det är kunskap vi tar med oss, säger Åhlén.

Följ med bakom kulisserna när ett vindkraftstorn tillverkas

×

 

Frågor och svar om vindkraftstorn

Utvändigt har tornet ett rör av LVL, fanerträskivor med mycket hög hållfasthet och goda styvhetsegenskaper. LVL är ett av de starkaste trämaterialen som finns på marknaden. Inne i röret finns pelare av limträ som stabiliserar konstruktionen. 

 

 

Vindkraft blir generellt mer lönsamt ju högre vindkraftstornen byggs. Det blåser starkare och stabilare högt upp och större rotorblad kan driva en större generator. Därmed kan man utvinna mer energi från vindkraftverken.

Utmaningen med vanliga vindkraftstorn i stål är att när höjden ökar blir de mycket dyra att både tillverka och transportera. Genom att bygga modulära torn i limträ kan man sänka både kostnaderna och utsläppen av växthusgaser. Vindkraftstorn i trä kan transporteras till platser man inte tidigare kunnat nå med stålkonstruktioner. Stora träelement kan staplas ovanpå varandra och kan monteras ihop ute på byggplatsen.

Vindkraftstorn i trä är lika stabilt som ett ståltorn och det kan levereras till samma kostnad. Eftersom trä binder kol och tillverkningen av ett trätorn släpper ut mindre CO2 än ett torn i stål kan det också bidra till stora miljövinster.

Den 30 meter höga prototypen på Björkö ska användas för forskning. Den är utrustad med sensorer och mätutrustning för att ta reda på hur konstruktionen beter sig i olika vindförhållanden och temperaturer.