Vi gratulerar HR-chef i Moelven Modus AB, Caroline Haugsnes som månadens HMS-hjälte i juni 2021.

HMS-hjälte är en månadsvis utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla anställda i Moelven att komma hela hem från jobbet.

Juryns resonemang:

Caroline, är en fantastisk HMS ambassadör!

Caroline är en kreativ person som regelbundet arrangerar tävlingar och temaveckor för att öka medvetenheten om både hälsa, miljö och säkerhet.

Caroline har bland annat anordnat temaveckor med mål om att öka mängden fysisk aktivitet och hållit rapporteringstävlingar för att hitta potentiellt farliga förhållanden som har haft stor effekt, säger HMS-chef i Moelven Industrier ASA, Anne Cathrine Amdahl.

Hon bedriver ett HMS-arbete samt arbetar med att alla skall trivas på sin arbetsplats med mycket energi och stor entusiasm.

Hon har stor kunskap i ämnet och kan dela med sig samt utbildar oss alla medarbetare. Hon finns alltid till hands då någon har frågor och behöver snabbt svar.

Caroline om utmärkelsen

Som HR-chef så tycker jag att det är minst lika viktigt att tänka på de ”mjuka delarna” i HMS som att ha fokus på säkerhet, säger Caroline.

Jag vill dela detta diplom med de sanna hjältarna i Modus – de medarbetare och ledare som är ”ute i verksamheten”

Caroline Haugsnes Månadens HMS-hjälte juni 2021

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet