Till gratulationer från de anställda vid sågverket vid norska Moelven Østerdalsbruket AS utnämndes avdelningschef Kjetil Johnsen till HMS-hjälten i maj. Kjetil arbetar målmedvetet med HMS och följer upp HMS i allt han gör.

HMS-hjälte är en måntlig utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla anställda i Moelven att komma hela hem från jobbet.

Kjetil blev glad och förvånad över utmärkelsen, men betonar att HMS är ett lagarbete där alla bidrar.

Genom att tänka HMS i allt vi gör och bidra till en låg tröskel för att ta upp och rapportera frågor får vi alla bättre HMS-attityder

KJETIL JOHNSEN Avdelningschef vid sågverket Moelven Østerdalsbruket AS

Juryns resonemang:

Kjetil Johnsen är avdelningschef på ett sågverk vid Østerdalsbruket i Norge, en befattning han haft i tre år. Han har tidigare arbetat vid flera andra avdelningar på Østerdalsbruket.

Han arbetar målmedvetet med HMS och är väldigt bra på att tänka HMS i allt han gör och rapporterar. Han är den person på Østerdalsbruket som rapporterar flest HMS-avvikelser i LANDAX och deltar i en arbetsgrupp som arbetar med åtgärder i förhållande till rapporterade fall.

Han följer upp HMS med sina egna anställda, bland annat genom att regelbundet diskutera under lunchpauser om någon av de anställda har avvikelser eller insatser inom HMS. Dessutom är han bra på att både påpeka farliga situationer och vägleda anställda inom HMS.