På världsdagen för säkerhet och hälsa blev Moelvens logistikchef Kamila Rutkowska på Moelven Langmoen AS tilldelad utmärkelsen för månadens HMS-hjälte.

HMS-hjälte är en måntlig utmärkelse för att främja personerna som gör lite extra för att alla anställda i Moelven att komma hela hem från jobbet.

Juryns resonemang:

Bland en av många aktiviteter har Kamila startat en hjälmkampanj för att säkerställa att lastbilsförare som ser till att hela Norge har tillräckligt med varor för att renovera hemma och bygga terrasser alltid gör jobbet säkert.

- Hjältar som Kamila är nyckeln till att bygga en bra säkerhetskultur i Moelven. Det är därför vi tycker att det är extra viktigt att visa fram människor som båda kan och vill jobba för att se till att alla medarbetare i Moelven kommer hela hem från jobbet, säger Anne Cathrine Amdahl, HMS-chef på Moelven.

Jag är stolt över att Moelven ser allt arbete vi gör för god säkerhet och att vi som företag arbetar aktivt med detta.