Fakta om Moelven Soknabruket AS

  • Sågade trävaror från Sokna, Ringerike, Norge
  • Produktin: 90.000 av 220.000 m3 tillgänglig externt - gran/ furu (45/ 55)
  • Standard sidobräder och centrumsdimensioner
  • Hög andel kärnved av både gran och furu.
  • Eget hyvleri och impregnering för vidareförädling.
  • Levererar också en stor volym sågade trävaror till våra industriella exportkunder som vidareförädlar sågade trävaror.  
  • Bandsåg/ Linckline, Cirkelsåg/ reducerlinje
  • Kammar-, och vandringstork, ner till 16 % (± 2 %)
  • Skandinaviska marknaden och export (70/ 30)

 Hyvlade varor säljs till stor del på den norska marknaden via Moelven Wood AS. 

Dimensioner

16 x 75/ 100 mm 

19 x 75/ 100/ 125/ 150 mm

25 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

32 x 100/ 125/ 150 mm

38 x 100/ 150/ 175/ 200 mm 

43 x 150 mm 

50 x 125/ 150/ 200 mm 

63 x 150/ 175 mm 

16 x 75/ 100 mm 

19 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

25 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

32 x 100/ 125/ 150 mm 

38 x 100/ 150/ 175/ 200 mm 

43 x 150 mm 

50 x 100/ 125/ 150/ 200 mm 

63 x 150 mm 

 

Skeppningsmärken Soknabruket:

Shipping Mark Sokna

 

 

 

Du hittar oss här: