Vi producerar specialprodukter som "märgfri kärnved", kärnved till klädnad, limträplank, standarddimmentioner samt grövre dimmentioner.

 

Fakta om Moelven Løten AS

 

  • Furu från Løten, Hedmark, Norge
  • Produktion: 50.000 m3 - sågade trævaror av furu årligen
  • Standarddimensioner av sidobräder och centrumdimentioner
  • Specialdimentioner i "märgfri kärnved" och ytterplank
  • Grövre dimentioner som 100x200mm
  • Greensplit, FOHC vid förfrågan
  • Söderhamns bandsågar- "Rundgångssåg" med kvalitetssortering
  • Kammar-, och vandringstorkar med torkning ner till 12 % (± 2 %)
  • Scandinaviska marknaden och export  (75/ 25)
  • Manuell sortering av sågade trävaror

 

Dimensioner

16 x 75/ 100 mm

19 x 75/ 100 mm

25 x 100/ 125/ 150 mm

32 x 100/ 125/ 150  mm

32 x 125/ 150/ 175 mm. 

38 x 125/ 150/ 175/ 200/ 225 mm

44 x 125/150/ 175 mm

50 x 125/ 150/ 175/ 200/ 225 mm

Specialprodukter

25 x 150/175 mm kärnved till ytterpanel

38 x 155/175 mm märgfri kärnved

100 x 200 mm bjälke och stolpar

28 x 155 mm

32 x 155/ 175 mm

32 x 155/ 200 mm 

38 x 155/ 175 mm 

38 x 155/ 200 mm

 

Skeppningsmärken Løten:

Shipping Mark Løten

 

Du hittar oss här: