- Naturen sitter i väggarna

Cederhusen i Hagastaden

Cederhusen är beläget i Hagastaden i Stockholm och är byggt på tunnlarna för E4/E20. Det är ett av världens största trähusprojekt. Fasaderna består av brandimpregnerade cederträspån och balkongerna ramas in av cederträpanel. Allt från Moelven. Cederträets naturliga färgvariationer ger byggnaderna ett livfullt uttryck. Cederhusen i Hagastaden har blivit utsedd till årets Stockholmsbyggnad 2023. 

Projektfakta

ADRESS

Ninni Kronbergs Gata 2, 171 64 Solna

Arkitekt

General Architecture

BYGGHERRE

Folkhem Trä AB

ENTREPRENÖR

Veidekke Entreprenad AB

FOTOGRAF

Devis Bionaz

PERIOD

2020-2022

Valet av cederspån blev ett självklart val då det är en underhållsfri fasad som även är brandtestad, samt rimmar väl med tanken om en stenstadsarkitektur eftersom det på håll kan liknas vid tegel

John Billberg Arkitekt på General Architecture

Digitaliseringsarbete för minskad klimatpåverkan

Projektet Cederhusen blev startskottet för en samverkansgrupp där personer med olika kompetenser gått ihop för att säkra en förflyttning inom utvecklingen för ett aktivt klimatarbete. 

Läs mer om samarbetet här

Cederhusen sätter en ny standard i Stockholm för vad ett trähus kan vara och hur det kan bidra till i Stockholm stadsbild. Stockholm präglas i hög grad av ljusa putsade fasader och Cederhusen är ett gott exempel på hur nya material kan samverka med stadens traditionella ton och utformning. Kvällstid bidrar belysning vid entréer, balkonger och gårdar med mänsklig värme. Byggnadernas utformning fungerar väl både på långt håll och på detaljnivå

Årets Stockholmsbyggnad 2023 - Juryns kommentar om vinnaren

Här hittar du våra referensprojekt

Moelven levererar årligen synliga träprodukter till ett stort antal projekt runt om i Sverige. Du hittar ett flertal av dem här.

Våra produkter omfattas av tillhörande monterings- och underhållsrekommendationer. Produktens prestanda är beroende av att dessa följs men Moelvens ansvar omfattar inte kontroll av efterlevnad.

Referensprojekt i Google Maps

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer
×

Läs mer om

Kontakta oss

Moelven Wood Projekt Vi hjälper arkitekter, entreprenörer och proffssäljare i bygghandeln med synligt trä till byggprojekt. +46 10 122 50 60 Kontaktpersoner
Produkt & prisförfrågan? För bästa möjliga service ber vi dig att fylla i vårt formulär. Fyll i formulär
Nyfiken konsument? Vill du veta mer om priser och våra produkter ber vi dig kontakta din bygghandel. Vi har ingen direktförsäljning till privatpersoner. Hitta din bygghandel
Moelven Wood Projekt

Synliga träprodukter till byggprojekt

Vi utvecklar, producerar och säljer utvalda träprodukter med hög förädlingsgrad. Både interiörpanel och produkter till fasad och utemiljö.

Mer om våra koncept

Nyhetsbrev om synliga träprodukter

I vårt nyhetsbrev skriver vi om allt från träfasader för flervåningshus och utemiljöer i trä till projektanpassade interiörpaneler inklusive brandskydd och behandlingar.