Byggnationen av ett av världens största trähusprojekt, "Cederhusen" i centrala Stockholm blev startskottet för en samverkansgrupp för att säkra en förflyttning inom utvecklingen för ett aktivt klimatarbete.

Svenskt Trä har intervjuat Henrik Rosenhall

Henrik Rosenhall är konceptutvecklare på Moelven som är med i byggprojektet. Läs om hans tankar kring byggbranchens klimatpåverkan och vad som ska till för att driva utvecklingen framåt. 

Med hjälp av digitala dataflöden är det möjligt att värdera produkters miljöpåverkan i tidiga skeden och på så vis förflytta branschens fokus mot mer hållbara produkter