Modulbyggnad

Vega Park

Vega Park

I samarbete med områdets projektutvecklare har Moelven Byggmodul AB uppfört flera etapper av nyproducerade kostnadseffektiva flerbostadshus med välplanerade hyreslägenheter som har en hög standard i klass med nybyggda bostadsrätter. En kvartersbildning med variation av fasadmaterial och gröna gårdar. Byggnaderna uppförs genom industriell byggteknik med standardiserade byggnadsvolymer, vilket ger en kort och effektiv produktionstid.

Projektfakta

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Plats:

Vega Park, Haninge

Storlek:

8860 m ² BTA. Lägenheter: Hus: 7

Lägenhetstyper:

1, 1½, 2 och 3 RoK

Fasad:

Thermowoodpanel, Fasadskiva, Puts

Färdigställt:

Maj 2018

Arkitekt:

Reflex Arkitekter

Modulbygda flerbostadshus i trä

Byggnation av flerbostadshus i trä med moduler ger dig många fördelar.

Flervåningshus tillverkade inomhus innebär kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider till bra och kontrollerad ekonomi. Flervåningshus i moduler er hållbart byggande, eftersom vi bygger i förnyelsebara material, där trä är stommen i huset.

Läs mer om modulbygda flerbostadshus

Byggnadsutformning

Kvarteret består av sju punkthus som är placerade för att skapa en tydlig trädgårdskaraktär med mycket grönska, där man har valt att bygga terrasserna som en naturlig förlängning av den omgivande naturens nivåskillnader.

För att skapa ett levande kvarter har man valt att jobba med olika gestaltningar av husen och dess fasadmaterial. Som exempel har några av husen en källarvåning, indragen kungsvåning eller lokaler i markplan.

Som fasadmaterial på de olika husen förekommer träpanel (brandskyddad ThermoWood Furu), fasadskivor och puts. Stort fokus har också varit att få ett tilltalande uttryck interiört. Genom kulör och materialval har man skapat en luftig och välkomnande känsla i entréerna.

Vega Park är ett stadsbyggnadsprojekt där hållbarhetsfrågor ligger i centrum. Byggnaderna har producerats i energieffektiva utföranden och har en energiförbrukning som är cirka 25% lägre än gällande maxnivåer i BBR.

Läs mer om träfasad för flervåningshus Läs mer om ThermoWood Furu

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Materialval med miljön i fokus.

×

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 66

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig