Modulbyggnad

Vega Park

Vega Park

I samarbete med områdets projektutvecklare har Moelven Byggmodul AB uppfört flera etapper av nyproducerade kostnadseffektiva flerbostadshus med välplanerade hyreslägenheter som har en hög standard i klass med nybyggda bostadsrätter. Byggnaderna uppförs genom industriell byggteknik med standardiserade byggnadsvolymer, vilket ger en kort och effektiv produktionstid.

Projektfakta

Byggnadstyp:

Flerbostadshus

Plats:

Vega Park, Haninge

Storlek:

8860 m ² BTA. Lägenheter: Hus: 7

Lägenhetstyper:

1, 1½, 2 och 3 RoK

Fasad:

Thermowoodpanel, Fasadskiva, Puts

Färdigställt:

Maj 2018

Arkitekt:

Reflex Arkitekter

Modulbygda flerbostadshus i trä

Byggnation av flerbostadshus i trä med moduler ger dig många fördelar.

Flervåningshus tillverkade inomhus innebär kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider till bra och kontrollerad ekonomi. Flervåningshus i moduler er hållbart byggande, eftersom vi bygger i förnyelsebara material, där trä är stommen i huset.

Läs mer om modulbygda flerbostadshus

Byggnadsutformning

Kvarteret består av sju punkthus som är placerade för att skapa en tydlig trädgårdskaraktär med mycket grönska, där man har valt att bygga terrasserna som en naturlig förlängning av den omgivande naturens nivåskillnader.

För att skapa ett levande kvarter har man valt att jobba med olika gestaltningar av husen och dess fasadmaterial. Som exempel har några av husen en källarvåning, indragen kungsvåning eller lokaler i markplan.

Som fasadmaterial på de olika husen förekommer träpanel (brandskyddad ThermoWood Furu), fasadskivor och puts. Stort fokus har också varit att få ett tilltalande uttryck interiört. Genom kulör och materialval har man skapat en luftig och välkomnande känsla i entréerna.

Vega Park är ett stadsbyggnadsprojekt där hållbarhetsfrågor ligger i centrum. Byggnaderna har producerats i energieffektiva utföranden och har en energiförbrukning som är cirka 25% lägre än gällande maxnivåer i BBR.

Läs mer om träfasad för flervåningshus Läs mer om ThermoWood Furu

Minska utsläpp med modulbyggnad

Bygger man i moduler av trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt. Trä binder koldioxid, och byggande i trä hjälper till att lösa klimatkrisen. Dessutom visar forskning att träbyggnader ger ett gott inneklimat.

Materialval med miljön i fokus.

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.

Kontakta oss

Moelven Wood Projekt Vi hjälper arkitekter, entreprenörer och proffssäljare i bygghandeln med synligt trä till byggprojekt. +46 10 122 50 60 Kontaktpersoner
Fler referensprojekt Vi har ett brett spektrum av referensprojekt som visar bredden och kvaliteten på vad vi gör i Moelven. Inspiration för dig i dina val, till ditt projekt. Våra referensprojekt
Moelven Byggmodul Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. +46 10 122 59 87 Kontaktpersoner
Foto: Hampus Lundgren

Möjligheter med modulbyggnad

Bygga med moduler ger många möjligheter. Att våra grundmoduler bygger på rektangulära former innebär inte att slutresultatet behöver följa räta vinklar. Här finns gott om utrymmen för improvisation och modern arkitektur.

Läs mer om modulbyggnad