Moelven investerar 382 miljoner kronor i ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion vid Moelven Valåsen i Karlskoga. Bygget av den innovativa fabriken är väl igång och planeras tas i drift hösten 2024.

– Moelven tar ansvar för att ta tillvara hela naturresursen när vi brukar skogen. När hälften av timmerstocken blir fiberprodukter är detta ett mycket hållbart och lönsamt sätt att hantera restråvaran från våra sågverk, säger Lars Storslett, direktör för virkesförsörjning, fiber och bioenergi. 

Eftersom Moelven förädlar träpelletsen lokalt på sågverket i Karlskoga är det en mycket närproducerad produkt som koncernen nu erbjuder till världsmarknaden.
  

Från det att trädet står i skogen till det att pelletsen fraktas på fartyg från Vänern och ut i Europa har den bara transporterats ca 10 mil på svensk mark.

Lars Storslett Direktör virkesförsörjning, fiber och bioengergi, Moelven Industrier ASA


– Från det att trädet står i skogen till det att pelletsen fraktas på fartyg från Vänern och ut i Europa har den bara transporterats ca 10 mil på svensk mark. Det är vi stolta över och det är ett resultat av att vi stärker vår närvaro i hela värdekedjan, säger Storslett.

 


Har säkrat hela produktionsvolymen  

De senaste åren har Moelven gjort investeringar på över 900 miljoner kronor i moderniseringar och utökad kapacitet på sågverken Moelven Edansesågen och Moelven Valåsen AB. Pelletsfabriken i Karlskoga är ett resultat av Moelvens stora kapacitetsförstärkning i regionen. 

– På det här sättet utökar vi värdeskapandet av lokala råvaror i egen regi ytterligare och tar hand om ännu ett steg i vår värdekedja, säger Storslett. 


Pelletsfabriken planeras att tas i drift hösten 2024 och kommer att ge arbete åt åtta personer. Men redan nu har den svenska koncernen SCA säkrat hela produktionsvolymen på 80 000 ton per år. Sedan tidigare har Moelven och SCA ett samarbetsavtal om leverans av pellets från den norska pelletsfabriken på Sokna. 

– Vi har levererat pellets till SCA sedan 2019 och är både glada och stolta över att nu utöka samarbetet till att även omfatta volymerna från fabriken i Karlskoga. Det är ett kvitto på att marknaden är nöjd med den kvalitet vi levererar, säger Storslett.

Moelvens pellets håller högsta kvalitet och är dessutom hållbarhetscertifierad på högsta nivå. 

– Europa skriker efter förnybar energi och vi är stolta över att kunna bidra till en lite mer förnybar framtid tillsammans med en så erfaren och tung aktör som SCA, säger Storslett.

Vad händer härnäst?  

  • Januari 2024: Montering av maskiner
  • Augusti 2024: Testkörning
  • Hösten 2024: Produktionsstart


Baserat på norsk pelletsfabrik  

Den nya pelletsfabriken kommer att helt integreras med Moelven Valåsens sågverk i Karlskoga. Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som kommer som en konsekvens av redan pågående utvecklingsprojekt. Investeringen har en kostnadsram på 382 miljoner kronor (SEK).  

Fabriken är byggd på samma sätt som Moelvens första pelletsfabrik på Sokna i Norge, som också är helt integrerat med Moelven Soknabruket. När den här pelletsfabriken togs i bruk år 2019 var det den första i sitt slag i Norge. Produktionsmetoden hade aldrig tidigare används i nordiskt klimat. 

– Vi har en fördel i att vi kan ta till vara erfarenheterna från framgångssagan med vår första innovativa pelletsfabrik i Norge. Mycket har hänt sedan 2020 och vi kommer att få en toppmodern pelletsfabrik som förhoppningsvis är igång hösten 2024, säger Storslett.

Vem bygger pelletsfabriken?

  • Hekotek är totalleverantör av produktionsutrustning till pelletsfabriken.
  • Mühlböck levererar flistorken.
  • AKJ Energiteknik levererar värmepannan.
  • NCC levererar betong- och byggkonstruktioner.