Moelven og SCA har inngått en samarbeidsavtale om levering av pellets fra Moelvens nye pelletsfabrikk som settes i drift til høsten.

Avtalen innebærer at det svenske konsernet SCA har sikret seg en langsiktig og eksklusiv leveranseavtale for hele produksjonsvolumet (80.000 tonn pr år) fra fabrikken til Moelven Pellets på Sokna.

- Dette er en massiv avtale for nystartede Moelven Pellets, og vi er stolte av å bli leverandør til en så erfaren aktør innen fornybar energi som SCA. Denne avtalen er et bevis på at vår energieffektive og innovative satsning i pelletsmarkedet kom til rett tid, sier direktør i Moelven Pellets AS, Lars Storslett.

SCA vokser innen fornybar energi, og har et økende behov for blant annet trepellets.

- Jeg ser fram til å samarbeide med Moelven, og er glad for at vi har fått tillit til å viderebringe dette store volumet av kvalitetspellets ut til markedet, sier Stefan Rönnqvist, SCAs chef bioenergi, og fortsetter:

- I omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn, ser vi et økende behov for biobrensel. Det gjelder alle sektorer, men spesielt innenfor transport. SCA og Moelven kan sammen bidra til en mer positiv utvikling for fornybar energi, sier Rönnqvist.

Kontaktpersoner:
Moelven: Lars Storslett, direktør Moelven Pellets AS, +47 907 92 891
Stefan Rönnqvist, SCAs chef bioenergi, +46 70 630 69 69
SCA: Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör,  +46 70 626 82 23

Moelven og SCA inngår pellets-samarbeid

SCA har sikret seg hele produksjonsvolumet på 80 000 tonn pr år fra fabrikken til Moelven Pellets på Sokna. Foto: SCA

SCA er Europas største private skogeier med 2,6 millioner hektar skog i nord-Sverige. Med utgangspunkt i denne unike ressursen har SCA bygd en velutviklet verdikjede basert på fornybare råvarer fra egen og andres skog. SCA tilbyr papir til emballasje og print, papirmasse, trevarer, fornybar energi, tjenester for skogeiere og effektive transportløsninger. Les mer her: https://www.sca.com