Självklart var Moelven en del av den rekordstora norsk-svenska näringslivsdelegation som nyligen fick möjligheten att mötas i Stockholm. Kungligheter, ministrar och 700 representanter från näringslivet fick tillsammans jobba målinriktat för hur vi gemensamt verkar för en grön industriell framtid.

För att utveckla branschen måste vi öka vår egen kunskap krig värdekedjans olika delar och efter två år av pandemi kunde man äntligen mötas för att samtala och dela kunskap med varandra igen.  
Norge och Sverige utgör tillsammans den 12:e största ekonomin i världen, något som skapar både möjligheter och förutsättningar. 

- Vi i Moelven har alltid sett landsgränsen som en länsgräns och vi ser på Norge och Sverige som en markand, säger Magne Vikøren, kommunikationsdirektör i Moelven. 

Träbyggnation och konstruktion särskilt intressant

Johan Åhlén, vd Moelven Töreboda, föreläser

Moelven var väl representerade vid arrangemanget – och i programmet. Huvudteman för samlingen var framtidens gröna näringar med särskilt fokus på energi, mobilitet, konstruktion, träbyggnation, jordbruk och hälsa.  

Med för att dela kunskap om hållbart byggande i trä var Moelven Törebodas vd Johan Åhlén. Moelven finns i hela värdekedjan från skog till färdiga byggnader. Även om trä är centralt i vårt byggande arbetar vi ständigt med att använda trä där det passar bäst – tillsammans med andra material. 

  • Vi ska bygga miljövänligt, klimatsmart och hållbart, och då gäller det att inte överkonsumera våra naturresurser.

    Johan Åhlén, vd Moelven Töreboda AB.

Stort stöd

Kunskapsdelning, forskning och utveckling är något vi måste jobba med tillsammans för att kunna möta omställningen.  

- Att vi i det här arbetet har stöd från både kungahus, stadsråd och ett näringsliv som är redo att möta morgondagens klimatutmaningar gör att vi verkligen har förutsättningarna att göra skillnad, säger Magne Vikøren.

Hållbarhet i Moelven

Genom att skydda naturresurser samt fokusera på människor, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster kommer Moelven att fortsätta bygga en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hållbarhet i Moelven

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Se till att omge dig med material som gör att du mår så bra som möjligt.