Att stötta nytänk och hitta nya sätt att ta tillvara restprodukter är två saker Moelven gärna bidrar till - The Wood Region är precis ett sådant projekt som gör det möjligt.

The Wood Region är en del av projektet Bioinno, som syftar till att främja entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i Värmland och Dalarna. Test- och utvecklingsanläggningen i Sysslebäck är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare.

I det skogstäta norra Värmland ligger Moelven Notnäs Ransbys sågverk. Här sågas 150.000 m3to timmer om året, något som genererar förutom trävaror även ,så som sågspån. En biprodukt som i dag eldas för bränsle eller skickas till kunder som tillverkar spånplattor.

När Moelven Notnäs Ransbys vd, Peter Broberg, fick frågan om man ville vara med och stötta en ny innovationsmiljö där teknik, förnybara material och kreativa människor skulle kunna mötas var svaret givet.

- Kan man använda biprodukter till andra saker än bränsle så är det en utveckling som kan generera mervärde till råvaran och det vill vi så klart vara med och bidra till. Och att lägga en sådan här satsning i Sysslebäck medför mycket positivt till lokalsamhället runtomkring, säger Peter.

Moelven satsar på hållbarhet

Moelven hållbarhetsarbe grundar sig i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot Klimatsmarta produkter och lösningar och hållbartesmål #13. Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här.

Mer om Moelvens hållbarhetsmålen

En arena att tänka nytt

The Wood Region är en arena där nya idéer kan börja sin resa. Där finns en maskinpark för att snabbt utveckla prototyper med 3D-teknologi och träbaserad biokomposit, något som flera bolag redan använt i sin produktutveckling.

- Det fina med The Wood Region är att det är en miljö som är öppen för alla under vissa förutsättningar så klart. Anläggningen och personalen bistår med både teknik och kunskap för att ta fram nya hållbara produkter genom additiv tillverkning, 3D-print. Materialet består av trä och biobaserad plast och är nedbrytbart och återvinningsbart, berättar Annica Åman kommunikationsansvarig på Paper Province som är med och delfinansierar The Wood Region.

Vad kan man printa?

Ingenting är omöjligt! Innanför The Wood Regions väggar har det printats allt från segelbåtar till skoklackar och designmöbler. Här finns till exempel världens största 3D-skrivare för biokomposit som gör det möjligt att printa riktigt stora saker. Och blir prototypen fel, är det bara att köra den genom en kvarn och börja om med samma material! Säger Annica.