Att hitta nya sätta att utveckla sina produkter och idéer var något som Pelle Stafshede anammade när han bestämde sig för att frångå traditionella tillverkningsmetoder och istället vände blicken mot additiv tillverkning - i biokomposit.

Jag ville hitta ett sätt att använda nya material och tillverkningsmetoder för att ta fram riktigt snygga, och vid behov även specialanpassade outdoor-produkter, på ett mer hållbart och klimatsmart sätt

Pelle Stafshede Grudare av Melker of Sweden

Moelven satsar på hållbarhet

Moelven hållbarhetsarbe grundar sig i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot Klimatsmarta produkter och lösningar och hållbartesmål #13. Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här.

Mer om Moelvens hållbarhetsmålen

Genom att använda additiv tillverkning, och med en ambition att skapa noder där tillverkning kan ske, ska man kunna tillverka produkterna närmare kunden och i mindre upplagor.

- Att de första prototyperna gjordes i Värmland, med inslag av värmländsk träråvara är så klart kul och jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att utveckla produkten med stöd från The Wood Region.

Att stötta nytänk och hitta nya sätt att ta tillvara restprodukter är två saker Moelven gärna bidrar till - The Wood Region är precis ett sådant projekt som gör det möjligt.

The Wood Region är en del av projektet Bioinno, som syftar till att främja entreprenörskap inom skoglig bioekonomi i Värmland och Dalarna. Test- och utvecklingsanläggningen i Sysslebäck är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare.

Läs också