Moelven är beroende av duktiga och engagerade medarbetare för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. I de samhällen där vi verkar samarbetar vi med olika utbildningsinstanser, myndigheter och kompetenshöjande insatser för att locka till oss den arbetskraft vi behöver.

Kombinerade yrkesutbildning med språkunskap

Hassan Jowan har alltid varit intresserad av att arbeta med trä. När Karlstads kommun tipsade honom om att han kunde kombinera yrkesutbildning inom träteknik med svenskaundervisning var valet enkelt.

Av veckans fem arbetsdagar ägnade Hassan tre åt att lära sig mer om träteknik, och nio av de totalt 13 utbildningsveckorna tillbringade han som praktikant på Moelven Component AB.

  • "Att lära sig språk och yrke samtidigt är ett väldigt bra upplägg. Man blir motiverad att prestera i båda delar."

    Säger Hassan Jowan, operatör hos Moelven Component AB

Efter den nio veckor långa praktikperioden på Moelven Component AB fick Hassan frågan om han ville bli timanställd, vilket han naturligtvis ville.

– Jag blev anställd på timme, och en kort tid därefter omvandlades det till en provanställning. Idag är jag fast anställd på företaget. Det känns naturligtvis väldigt bra att vara en del av Moelven Component. Det är en bra arbetsplats med hjälpsamma kollegor som gör att man snabbt kommer in i arbetet. Det blir lite som en familj, säger Hassan.

 

Möte med statsministern och fast anställning

citatbild_Erna.jpg

Mahamed Hassan Mahamad började på Moelven Numedal AS genom ett samarbete mellan den norska myndigheten NAV och Moelven och fick fast anställning 2020.

Det är väldigt bra att de väljer att använda resurser som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, sa statsminister Erna Solberg när hon besökte Mahamed på hans arbetsplats 2019.

Vi vill ha många fler arbetsgivare som Moelven!

Erna Solberg Norges premiärminister

Praktikplatser är en del av samarbetet mellan myndigheten och Moelven och innebär att arbetstagarna får prova på att jobba på Moelven och att Moelven som arbetsgivare får lära känna nya potentiella medarbetare och deras vilja att lära.

Spännande jobb och språkträning

– Det känns bra att ha fått fast anställning på Moelven. Jag började som praktikant, och det var viktigt att visa initiativförmåga och intresse för jobbet. Nu har samarbetet mellan NAV och Moelven Numedal AS gjort det möjligt för mig att få fast anställning, säger Mahamed.

Timmeroperatören bor med fru och barn i Numedal i Buskeruds kommun och är glad över att ha fått fast jobb på orten där hans barn växer upp. För Mahamad, som kom till Norge 2014, har jobbet betytt otroligt mycket.
– Jag trivs väldigt bra med praktiskt arbete och är glad över att ha kommit in på arbetsmarknaden, säger han och tillägger att, även om ljudnivån är ganska hög på sågverket får han öva på att prata norska.

Moelven satsar på hållbarhet

Moelvens hållbarhetsarbete grundar sig i FN:s hållbarhetsmål. Den här saken är kopplad till Människan i fokus, hållbarhetsmål #3 & #4

Mer om Moelvens hållbarhetsmål