Varje år har Moelvens produktionsanläggningar i Sverige en energianvändning som motsvarar 22600 medelhushåll. Men vad används energin till?

- Genom att få bättre kontroll på hur vi använder energin i våra industrier kan vi både förebygga oplanerade driftstopp, få högre kvalitet på det vi gör och så klart minska energianvändning, säger Peter Rockedahl, teknisk direktör i division Timber

För att lyckas uppnå den kontroll som behövs krävs ett gediget arbete, ett arbete som redan pågått under flera år och som nu börjar bli redo för steg två.

  • "Det har i första hand handlat om att ta reda på hur energin används i dag och sedan ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder."

    Säger Peter Rockedahl.

Fyra år av kartläggning

2017 påbörjades arbetet med att kartlägga energianvändningen i Moelvens svenska industrier, ett arbete pågått under en fyraårsperiod. Arbetet är en följd av Lagen om energikartläggning i stora företag som trädde i kraft 2014.

- Det har i första hand handlat om att ta reda på hur energin används i dag och sedan ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder, säger Peter.

Utifrån det arbetet kommer nu arbetet att fortsätta med att finna platser där det är lämpligt att sätta in de första åtgärderna.

- Man kunde bland annat se att fyra av de då totalt 20 industrierna stod för 60 procent av all energianvändning, vilka alla är sågverk. Kunskapen gör att varje enskilt bolag kan påbörja arbetet med att minska sin egen energiförbrukning, säger Peter.


Digitala lösningar - en viktig nyckel

Åtgärdsförslagen för att spara energi är många, men det finns en sak man valt att satsa extra mycket på - digitala lösningar.

-Målet är att, förutom att lyckas identifiera onödig energiåtgång, till slut kunna koppla en energideklaration till varje enskild planka.

- Nu har det blivit dags att börja använda digitala hjälpmedel för att få kontroll på energiåtgången i varje enskilt steg av processen. Och vi har redan börjat implementera den här typen av digitala lösningar hos Moelven Valåsen i Karlskoga.

Målet är att kunna spara tio procent av specifik energiåtgång för producerad vara, räknat från basåret 2017.

Moelven satsar på hållbarhet

Moelven hållbarhetsarbe grundar sig i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot Klimatsmarta produkter och lösningar och hållbartesmål #13. Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här.

Mer om Moelvens hållbarhetsmålen