Genom att se potentialen i de byggnader vi redan har kan vi skona både miljön, plånboken och samhället.

Varje år river vi drygt 22 000 byggnader i Norge, enligt Grønn Byggallianse. Det leder till höga utsläpp av växthusgaser och hög resursförbrukning. Genom att bevara de byggnader vi redan har och istället lösa nya behov genom att bygga om eller bygga till kan vi använda mindre material, spara tid och belasta lokalsamhället mindre. Det är positivt för människor, klimatet och plånboken.

– Minst 80 procent av de byggnader vi kommer att ha i Skandinavien 2050 är redan byggda och 60 procent av dem kommer att behöva renoveras, säger Aasmund Bunkholt, verksamhetschef för Trefokus AS.

Fördelar med tillbyggnad i trä

Bunkholt är övertygad om att fokus på att bevara det befintliga byggnadsbeståndet under de närmaste åren kommer att öka. Det finns nämligen mycket man kan göra med en gammal byggnad som inte längre uppfyller dagens krav.

Ett vanligt argument för att riva och bygga nytt är behovet av mer utrymme eller att kunna utnyttja den yta man redan har bättre, enligt Grønn Byggallianse. Genom att flytta eller ta bort innerväggar kan man ändra planlösningen. En annan möjlighet är att bygga på en eller flera våningar. Bärförmågan hos den befintliga konstruktionen kan vara en utmaning, men tillbyggnader i trä kan ge flera fördelar.

– Trä är lätt, starkt och enkelt att anpassa till olika behov. Befintliga byggnader klarar ofta att man bygger på en till tre våningar i trä. Det är ett material som erbjuder stora möjligheter, säger Bunkholt.
Träets låga densitet i relation till styrkan gör det enklare att förtäta med påbyggnader i städer. Det behövs också mindre grundförstärkningar än med andra material, vilket sparar tid och kostnader.

Tak med kran

Illustrationsfoto av flervåningshus. Foto: Sören Håkanlid

Trä högst upp

Enligt Grønn Byggallianse använder byggbranschen 40 procent av materielresurserna i samhället. Genom att bevara det befintliga byggnadsbeståndet kan vi spara materialresurser. Produktionen av nya grundstrukturer och fundament ger också stora utsläpp av växthusgaser och vi kan skona klimatet genom att behålla och renovera de konstruktioner vi redan har.

Både Moelven Byggmodul AB och Moelven Töreboda AB är en del av samarbetsprojektet Timber on Top. Projektet sammanför aktörer från hela värdekedjan inom byggbranschen och målet är att förlänga livslängden för befintliga byggnader med hjälp av återanvändbara och prefabricerade byggsystem.

– Att vara hållbara är ett av Moelvens värden och det innebär att vi måste använda våra resurser på ett smart och effektivt sätt. Genom att utveckla befintliga byggnader kan vi bidra till att möta efterfrågan på nya bostäder och lokaler på ett klimatsmart sätt, säger Johan Samuelsson, verksamhetschef för Moelven Byggmodul AB.

Myter om rivning och renovering

  1. Det kostar mer att renovera än att riva och bygga nytt.
    Många beräkningar visar att det idag är mer ekonomiskt lönsamt att riva och bygga nytt, men det beror på vad man tar med i beräkningen. Allt eftersom förståelsen för hållbarhet ökar kommer faktorerna i beräkningen att förändras.
  2. Endast nya byggnader kan vara gröna och miljöcertifierade.
    Nya och miljöcertifierade byggnader lyfts ofta fram som de grönaste byggnaderna. Men även om en ny byggnad kan göras mer energieffektiv är det svårt att få en klimat- och resursredovisning att motivera rivning och nybyggnation istället för renovering.
  3. Det är svårt att uppfylla moderna krav på inomhusklimat i befintliga byggnader.
    Ett vanligt argument för att riva äldre byggnader är att det inte går att skapa bra ventilations- och kyllösningar. Ofta anses takhöjden vara för låg för de aktuella ventilationskanalerna och de tekniska rummen vara för små för planerad utrustning. Men det finns många alternativa sätt att uppnå god luftkvalitet och bra inomhusklimat.