Moelven inledde året positivt, och coronaviruset har ännu inte påverkat koncernens verksamhet i så stor omfattning. Pandemin innebär däremot att det är nästan omöjligt att spå om framtiden.

Moelven omsatte för 2 735,5 miljoner NOK under första kvartalet, vilket är en marginell ökning från samma period föregående år (2 695,8). Rörelseresultatet för första kvartalet slutade på 69,6 miljoner NOK jämfört med 140,9 miljoner NOK förra året.

Resultatet före skatt blev minus 30,5 miljoner NOK mot plus 100,1 miljoner NOK under första kvartalet 2019. De främsta orsakerna till nedgången är minskade marginaler inom den internationella verksamheten för sågade trävaror, minskade aktivitetsnivåer inom systeminredningar samt modultillverkning i Sverige. Dessutom har marknadsvärdena på orealiserade finansiella instrument haft en mycket negativ utveckling som en konsekvens av turbulens på finansmarknaderna.

- Vi levererar ett rörelseresultat som efter förutsättningarna är mycket bra. Detta beror på god aktivitet i byggvaruhandeln. Vi ser en positiv utveckling på marknaden för internationellt virke jämfört med slutet av förra året, samt en gynnsam valutasituation för våra exportenheter. Orderingången för våra enheter inom modulbyggnad och limträ har också förbättrats, säger koncernchef Morten Kristiansen. 

Coronautbrottet

Coronapandemin har naturligtvis präglat koncernen, även om de direkt konsekvenserna av virusutbrottet hittills inte har varit så stora för oss.

- Vi har haft en högre frånvaro än vanligt till följd av coronasituationen, men på det stora hela har vi lyckats upprätthålla både produktion och leveranser som planerat. Vi upplever dock att förändringar kommer snabbt och abrupt, speciellt på den internationella marknaden. Detta har resulterat i ett behov av lokala anpassningar, och det gäller att ständigt vara på tårna för att löpande kunna hantera en fortsatt osäker situation. Vi har bland annat anpassat investeringstakten en period tills vi har en tydligare bild av konsekvenserna av virusutbrottet, säger Kristiansen.

Oförutsägbar framtid

Det har aldrig varit svårare att göra en prognos. Det enda som är säkert är att Moelven kommer att påverkas av pandemin.

- Vi är särskilt oroade över utvecklingen av stora projekt inom byggbranschen både i Norge och Sverige. Moelven finns representerat i hela värdekedjan inom träindustrin, och när aktiviteten avtar kommer vår industri att påverkas hårt. Vi har redan sett tydliga tendenser till detta inom de av våra enheter som arbetar med kontorsinredning. Vår förhoppning är att myndigheterna ska genomföra fler byggprojekt för att hålla igång ekonomin under året och in i nästa, säger Kristiansen.

Moelven har den gångna veckan hållit bolagsstämma och valt en ny ”bedriftsforsamling”. Här hittar du koncernens nya styrelse och bedriftsforsamling.