Moelven följer de nationella råden och myndigheternas förbud och rekommendationer.

Coronautbrottet sätter Moelven och samhället på prov.  Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå, eller hur mycket det kommer att påverka oss.

Hos oss har vi två tydliga prioriteringar:

Den första är att skydda våra medarbetare och delta i den globala insatsen för att förhindra smittspridning. Vi har därför infört ett antal åtgärder för alla i Moelven, våra leverantörer och samarbetspartners (se mer längre ner). Det andra är att upprätthålla verksamhetens drift så att vi kan fortsätta att ge våra kunder vad de behöver och hjälpa till att hålla samhället igång.

Produktion och distribution

Vi har tillgång på varor till våra kunder och dessa distribueras som vanligt.

Alla våra produktionsenheter genomför åtgärder för att kunna driva produktionen så normalt som möjligt. 

Samtliga verksamheter och funktioner är operativa. (Vi genomför digitala möten så långt det är möjligt)

Transport

Vi har infört nya logistikrutiner för alla våra transportörer som kommer till våra verksamheter. Instruktionen finns tillgänglig på flera språk:

Norwegian - Swedish - English - German Polish - Bulgarian - Latvian - Romanian - Russian

Åtgärder i Moelven

  • Vi har infört åtgärder för att minska smittspridningen inom alla enheter i Moelven och vi följer myndigheternas rekommendationer för hygien och hälsa.

  • Vi följer alltid nationella och lokala reserekommendationer och avrådan från myndigheterna.

  • Externa besök på våra enheter genomförs endast om det är verksamhetskritiskt 

  • Vi deltar inte i externa möten utöver verksamhetskritisk natur och löser de flesta möten digitalt

  • Interna möten är till stor del digitala och fysiska möten genomförs inte med mer än 20 personer