Moelven Industrier ASA levererade ett rörelseresultat på 43,6 miljoner NOK under tredje kvartalet. Det är en minskning med 86,0 miljoner NOK jämfört med samma period 2018.

- Det här kvartalet präglades av de mer krävande marknadsförhållanden vi såg tendenser till vid vår halvårsrapportering. Samtidigt är vi övertygade om att våra klimatsmarta produkter och lösningar inte blir omoderna. Det finns många möjligheter, även om marknaden byter takt, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte 2 347,3 miljoner NOK under tredje kvartalet. Det är en nedgång med 146,7 miljoner NOK jämfört med 2018, som var ett av Moelvens bästa verksamhetsår någonsin.

- Den osäkra världsekonomin påverkar Timber-divisionen, som levererar trävaror till industrimarknaden nationellt och internationellt. Denna del av verksamheten präglas av ett stort utbud av virke på marknaden som en följd av stormfällningar och barkborreangrepp, främst i södra Europa, vilket ger en förändrad efterfrågan. För Division Byggsystemer, med limträ, kontorslösningar och byggmoduler, håller ordersituationen på att förbättras. Division Wood, som arbetar mot byggindustrin och byggvaruhandeln, upplever en intäktsökning jämfört med förra året, förklarar Kristiansen.

Nedläggning och uppstart

Tredje kvartalet var fullt av kontraster för Moelven. I september fattades beslut om att lägga ned Moelven Eidsvold Værk AS. Det kommer att ske under första kvartalet 2020, vilket innebär att 60 medarbetare påverkas. Orsaken till nedläggningen är höga driftskostnader och ett alltför omfattande investeringsbehov för att kunna göra verksamheten långsiktigt konkurrenskraftig.

Samtidig drog Moelven Pellets AS igång provproduktion på Sokna efter att en ny energicentral och pelletsfabrik tagits i drift. De första pelletsleveranserna levererades i oktober.

Möjligheter och förbättringar

Under de senaste åren har Moelven genomfört ett förbättringsprogram och arbetar ständigt med att förbättra företagsstrukturen för att skapa så hållbara och konkurrenskraftiga enheter som möjligt.

- Vi bromsar inte upp utvecklingen, även om marknadsläget är betydligt mer krävande än förra året. Vi är framtidsinriktade. Det innebär att vi har fokus på en kostnadseffektiv verksamhet och bra utvecklingsprojekt, säger Kristiansen.