Våre medarbeidere, entreprenører og besøkende skal alltid komme hel hjem, dette er viktigere for oss enn noe annet.

Vi bryr oss om miljøet og menneskene rundt oss, noe som gjør at vi aldri gir oss med videreutvikling av vår sikkerhetskultur. Det finnes ikke tid for snarveier.

Alle kurses og settes inn i sikkerhetsregler

Alle medarbeidere, entreprenører og besøkende blir satt inn i hvilke sikkerhetsregler som gjelder, og skal gjennomføre vårt HMS-kurs.

Moelvens arbeidsmiljø

Et godt og sikkert arbeidsmiljø er viktig for oss. Vi ønsker å skape en arbeidsplass som er utviklende og stimulerende for alle våre medarbeidere. 

Vi vet at et godt arbeidsmiljø ikke bare innebærer et teknisk sikkert arbeidsmiljø, men at det i tillegg skal gis muligheter for variasjon, sosial kontakt, samarbeid med andre, samt utvikling av medarbeideren, derfor integrerer vi helse og sikkerhet i alt vi gjør.

Hos oss er alles bidrag viktig. Vi er Moelven, du gjør forskjellen! 

Kontinuerlig HMS-arbeid 

Vi har en nullvisjon for skader i Moelven. I tillegg arbeider vi kontinuerlig med små og store forbedringer. Vi lærer og utvikler oss for å være klare for fremtiden. For oss er holdninger, kompetanse og kultur viktige fokusområder i det kontinuerlige HMS arbeidet. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen må medarbeiderne ha gode holdninger, rett kompetanse, og omsorg for hverandre.

Våre HMS-helter

HMS-helt er en månedlig utdeling for å fremme ildsjelene som strekker seg litt ekstra for at alle i Moelven skal komme hele hjem fra jobb.

 • HMS-helt

  Steffen Engeland

  Steffen Engeland har alltid HMS først på agendaen, og han gjør en viktig innsats for trygg prosjektgjennomføring.

  Les mer
 • HMS-helt

  HMS-helten i august 2023

  Inkludering er god HMS. Men det skjer ikke av seg selv. Kim Erik Larsen, teamleder Moelven Løten AS er en sånn som sørger for at det skjer. Derfor er han månedens HMS-helt i august.

  Les mer
 • HMS-helt

  Kathrin Svehaugen

  Kathrin Svehaugen er relativt nyansatt og ung i forhold til de øvrige ansatte på avdelingen og Moelven Trysil. Til tross for dette tar hun aktivt del i HMS-arbeidet og fremmer viktigheten av at sikkerhetsregler og riktig bruk av verneutstyr følges.

  Les mer
 • HMS-helt

  Joakim Jensen

  Joakim Jensen overtok som verneombud i Moelven Modus Vestland for ca. ett år siden. I denne tiden har Joakim hatt et klart fokus på å få opp bruken av Landax, slik at flest mulig av hans kolleger føler seg fortrolig med å skrive RUH’er.

  Les mer
 • HMS-helt

  Petra Magnusson

  Petra er 21 år gammel og relativt nyansatt. Hun har allerede vist stor interesse for HMS-arbeidet, Landax og mer. Hun har selv valgt å bli verneombud på sitt skift.

  Les mer
 • HMS-helt

  Tomm Robin Tørmoen

  Robin er meget engasjert i rollen som verneombud og har mange gode tanker om det videre HMS-arbeidet ved Moelven Profil.

  Les mer
 • HMS-helt

  Leif Haglundh

  Leif har god kunnskap om HMS etter å ha jobbet mange år med risikoanalyse, sikkerhetsrevisjoner og vernepatruljer på en systematisk og iherdig måte.

  Les mer
 • HMS-helt

  Charlotte Lund

  Charlotte har lært de ansatte i Moelven Byggmodul Kil om Aktivt medarbeiderskap med stor suksess!

  Les mer
 • HMS-helt

  Björn Johansson

  Björn har satt fokus på helse hos sine medarbeidere og deler sin kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker oss både på jobb og privat.

  Les mer
 • HMS-helt

  Kjetil Johnsen

  Kjetil jobber målrettet med HMS og følger opp HMS i alt han gjør.

  Les mer