Til gratulasjoner fra medarbeiderne på saga på Moelven Østerdalsbruket ble avdelingsleder Kjetil Johnsen kåret til månedens HMS-helt i mai. Kjetil jobber målrettet med HMS og følger opp HMS i alt han gjør.

Utmerkelsen HMS-helt er en månedlig utdeling for å fremme ildsjelene som strekker seg ekstra langt for at alle medarbeidere i Moelven skal komme hele hjem fra jobb.

Kjetil ble glad og overrasket over utmerkelsen, men understreker at HMS er et lagarbeid hvor alle er med å bidrar.

Ved å tenke HMS i alt vi gjør og bidra til en lav terskel for å ta opp og rapportere saker, får vi alle bedre HMS-holdninger

Kjetil Johnsen Avdelingsleder på sag ved Moelven Østerdalsbruket AS

Juryens begrunnelse: 

Kjetil Johnsen er avdelingsleder på sag ved Østerdalsbruket, en stilling han har hatt i 3 år. Han har tidligere jobbet ved flere andre avdelinger på Østerdalsbruket.

Han jobber målrettet med HMS, og er veldig flink til å tenke HMS i alt han gjør og på rapportering. Han er den personen på Østerdalsbruket som rapporterer inn flest HMS-avvik i LANDAX, og deltar selv i arbeidsgruppe som jobber med tiltak ift. innrapporterte saker. 

Han følger opp HMS overfor egne ansatte, bl.a ved å ta opp regelmessig i matpauser om det er noen av medarbeiderne som har avvik eller innspill innenfor HMS. Videre er han flink til både å påpeke farlige forhold og veilede medarbeiderne innenfor HMS.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft