Vi er stolte over å gratulere Kathrin Svehaugen ved Moelven Trysil AS som månedens HMS-helt i februar.

Juryens begrunnelse: 

Kathrin Svehaugen er relativt nyansatt (1,5 år) og ung i forhold til de øvrige ansatte på avdelingen og Moelven Trysil. Til tross for dette tar hun aktivt del i HMS-arbeidet og fremmer viktigheten av at sikkerhetsregler og riktig bruk av verneutstyr følges. Hun gir klar beskjed til alle, inkludert eldre og mer erfarne kollegaer, om det er fare for ulykker eller at man må foreta en SJA (sikker jobbanalyse). Måten hun kommuniserer og gir beskjed på er slik at man oppfatter at det er kollegaenes ve og vel hun bryr seg om. Hun har også påtatt seg vervet som verneombud i avdekkende og assisterende hovedverneombud ved Trysil. Hun er aktiv med gode innspill og problemløsning i det nystartede HMS-forum på Trysil.

Direktøren ved Moelven Trysil, Runar Pettersen, ønsker også å skyte inn at Kathrin også gjør en innsats for arbeidsmiljøet:

Kathrin har også bidratt til å gjøre pauserommet hyggelig. Etter at vi satte inn nye vinduer, har Kathrin malt opp hele rommet, så hun bidrar også til å skape en koselig arbeidsplass.

Runar Pettersen Direktør ved Moelven Trysil AS

Kathrin om utmerkelsen:

De små forbedringene vi har fått gjort kan utgjøre stor forskjell om man bruker riktig verneutstyr og tar smartere valg i hverdagen.

Kathrin Svehaugen

Tidligere HMS-helter i Moelven: 

 

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft