Vi gratulerer Steffen Engeland som månedens HMS-helt for innsatsen han gjør for trygg prosjektgjennomføring.

Med prosjekter hvor både leverandører og Moelven-medarbeidere er involvert minner prosjektleder Steffen Engeland daglig på god HMS. 

Her er juryens motivering:  

Som teknisk prosjektleder tar Steffen alltid HMS tidlig inn i planlegging av prosjekter. Han følger opp leverandører og entreprenører før de møter opp for å sikre kunnskap om Moelvens krav til HMS, verneutstyr og sikkerhetsregler. Steffen følger aktivt opp på stedet fra første stund for å sikre etterlevelse av HMS.

HMS-fagforum
HMS-helt Steffen får diplom av divisjonssjef i Wood Bjarne

God HMS i investeringsprosjekter  

I prosjektene Engeland jobber med er det nyinvesteringer som gjør at produksjonshallene i Moelven blir omgjort til byggeplasser i prosjektperioden. Det gjør at HMSen er spesielt viktig, fordi arbeidet som gjøres er utenfor det vi gjør til daglig på jobb.

Hold informasjonen enkel og tydelig slik at alle forstår, og tørr å si ifra når noen ikke har på hjelm eller vernebriller. Vi har daglige påminnelser om HMS, og jeg prøver å være et godt forbilde. Derfor er det ekstra stas å få utmerkelsen HMS-helt.

Steffen Engeland

Utmerkelsen HMS-helt er en månedlig utdeling for å fremme ildsjelene som strekker seg ekstra langt for at alle medarbeidere i Moelven skal komme hele hjem fra jobb.