Vi gratulerer Joakim Jensen ved Moelven Modus Vestland som månedens HMS-helt i januar 2022.

Juryens begrunnelse:

Joakim Jensen overtok som verneombud i Moelven Modus Vestland for ca. ett år siden. I denne tiden har Joakim hatt et klart fokus på å få opp bruken av Landax, slik at flest mulig av hans kolleger føler seg fortrolige med å skrive RUHer (avvik). Dette har gitt svært gode resultater: Fra sommerferien 2021 til utgangen av februar har ca. halvparten av montørene sendt inn minst én RUH. Joakim uttrykker stor glede over dette, men mener det er realistisk at vi innen sommeren har fått RUHer fra minst 2/3-deler av montørene. Joakim er svært opptatt av hva vi kan lære av avviksmeldingene og mener derfor at jo flere meldinger, dess bedre grunnlag for å hente ny kunnskap.

Joakim om utmerkelsen:

Jeg må si at det er litt gøy. Så det er det jo fint at Moelven Modus Vestland gjør det bra på HMS, og at en unggutt som meg får med seg kollegaer fra alle generasjoner og bakgrunner. Jeg er ganske ny som verneombud, så det er jo fint at de hører på hva jeg sier – jeg er litt stolt over det.

Joakim Jensen Fagarbeider i Moelven Modus

Tidligere HMS-helter i Moelven:

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft