Moelven Lovene producerar produkter i MDF, Interiörpanel Regina samt Funktion Mellangolv.