Moelven Vänerply är Skandinaviens enda plywood-producent. Med förvärvet av Vänerply förstärkar Moelven Wood sin position som leverantör av skivmaterial till den skandinaviska marknaden.

Vänerply ligger i Otterbäcken och producerar plywood av gran och furu och har en kapacitet på ca 90 000 m3 eller ca 6 miljoner m2 plywood per år.

Vänerply, som för Moelven ligger väl till geografiskt och som producerar produkter som hittills inte producerats av Moelven, blir ett välkommet tillskott i koncernen. Detta kommer nu att utgöra ett tillskott och komplement till Moelvens omfattande distribution av skivmaterial producerade av våra samarbetspartners. Som en del av Moelven kommer Vänerply att ingå i ett större industriellt nätverk som kommer att bidra till synergier inom bland annat råvaruinköp, distribution och marknad.