Moelven List AB med verksamhet i Lovene söder om Lidköping tillverkar listverk.

Produktsortimentet är omfattande och består i huvudsak av obehandlad furulist, vitmålad furulist, smygar, planhyvlat, klossar, lövträlist och MDF list. Vår ytbehandling sker sedan flera år tillbaka med ett miljöriktigt vattenbaserat färgsystem helt utan lösningsmedel.

Stort antal fasta turbilsrutter

Moelven List utgör även distributionscentral för Moelven Woods interiörprogram ett sortiment i ständig utveckling i linje med nya trender.  

Från Lovene går varje vecka ett stort antal fasta turbilsrutter med listverk. Samma distribution omfattar även Limträ som levereras genom samarbete med Moelven Töreboda Limträ AB. Ett oslagbart koncept bestående av produkter med krav på korta ledtider, mindre kvantiteter och frekvent service till våra kunder! 

Moelven list har ca 60 anställda och omsätter ca 120mkr. 
Försäljningen sker via Moelven Wood AB.