Moelven Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad. Våre kunder er hovedsakelig byggvarehandelen og industrikunder i Skandinavia.

Vi har ett godt distribusjonsnett med høy servicegrad, og ett av de bredeste produktsortimentene i markedet. 

Ved flere av våre produksjonsenheter er det både sagbruk, høvleri og impregneringsanlegg. Moelven Vänerply AB er den eneste fabrikken i Skandinavia som produserer plywood. I tillegg har vi flere fordelingsenheter som produserer listverk, gulv, interiørpaneler og konstruksjonsvirke av tre.

Kun sertifiserte råvarer

Råvarene hentes fra sertifisert, bærekraftig skog i nærheten av Moelvens sagbruk og høvleri, og det meste av produksjonen foregår nær råvarene. Dette gir kort transportvei med miljøvennlige råvarer.