Fakta om Moelven Soknabruket AS

  • Trelast fra Sokna, Ringerike, Norge
  • Produksjon: 90.000 av 220.000 m3 tilgjengelig eksternt - gran og furu (45/55)
  • Standarddimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Høy kjernevedandel, av både gran og furu
  • Stor andel av producert skurlast leveres internt til vårt høvleri
  • Leverer også et stort volum av vår skurlast til våre industrielle eksportkunder som videreforedler skurlastproduktene. 
  • Intergrert impregnering
  • Kammer og kanal med tørking ned til 16 % (± 2 %)
  • Kamerasortering av trelast
  • Skandinavisk marked og eksport (70/30)

 Mye av høvlat produkter selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.  

Dimensjoner

16 x 75/ 100 mm 

19 x 75/ 100/ 125/ 150 mm

25 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

32 x 100/ 125/ 150 mm 

38 x 100/ 150/ 175/ 200 mm 

43 x 150 mm 

50 x 125/ 150/ 200 mm 

63 x 150/ 175 mm 

16 x 75/ 100 mm 

19 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

25 x 75/ 100/ 125/ 150 mm 

32 x 100/ 125/ 150 mm 

38 x 100/ 150/ 175/ 200 mm 

43 x 150 mm 

50 x 100/ 125/ 150/ 200 mm 

63 x 150 mm 

 

Skipningsmerke Soknabruket:

Shipping Mark Sokna

 

 

Du finner oss her: