Moelven-selskapene finner du ofte utenfor de store byene og tettstedene. Mange av våre virksomheter er viktige hjørnesteinsbedrifter på mindre steder, både i Norge og Sverige.

Forklaringen på vår tilstedeværelse i rurale strøk er historisk. Sagbrukene ble fra gammelt av gjerne plassert nær store vassdrag og så nær skogen som mulig - for å få en så effektiv håndtering av tømmeret som mulig. Denne tilstedeværelsen skaper store ringvirkninger den dag i dag, og er grunnlag for levende lokalsamfunn med offentlige tjenester, privat næringsliv og frivilligheten.

Bli kjent med noen av våre bedrifter som skaper lokale verdier

Moelven-kart 1-1.jpg

1. Moelven Soknabruket AS & Moelven Pellets AS

Ikke langt fra Hønefoss ligger Norges største sagbruk og høvleri, målt i omsetning. Ved Moelvens anlegg på Sokna omskaper 107 medarbeidere lokalt tømmer om til produkter som blant annet blir til byggtre, interiørprodukter, terassebord og trelast til eksportkunder. På samme område ligger også Moelven Pellets AS, Moelvens største investering noensinne (270 millioner kroner). Restråstoffet fra sagbruket blir omgjort til pellets, og en felles energisentral sørger for en klimavennlig produksjon og økt verdiskapning av hele tømmerstokken. Moelven mottok i 2020 Norsk Energis Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for investeringen.

Les mer om Moelven Soknabruket

 

2. Moelven Töreboda AB

Sveriges eldste limtrefabrikk ligger i tettstedet Töreboda. Bokstavelig talt vegg i bredd med Göta Kanal ligger fabrikken som kunne feire 100 år i 2019. Fabrikken har vært en del av Moelven-familien siden 1982, og har markert seg med en rekke innovasjons- og utviklingsprosjekter - alt fra et nytt tredekke til bruk i høye trehus (Trä8) til et pågående pilotprosjekt for å bygge vindmøller i tre.

Les mer om Moelven Töreboda


3. Moelven Våler AS

Braskereidfoss (242 innbyggere i 2019) huser Moelvens største sagbruk, målt i volum. I løpet av en gjennomsnittlig dag er 50 tømmerbiler innom Moelven Våler AS med tømmerleveranser. Sagbruket, som kunne feire 100 år i 2019, huser også Norges mest moderne tømmersortering med røntgenramme og 3D-skanner, som enkelt forklart analyserer hva tømmeret egner seg best til.

Les mer om Moelven Våler

 

4. Moelven Edanesågen AB

I Edane jobber ca. hver åttende innbygger hos Moelven Edanesågen. Tettstedet, som tilhører Arvika kommune, har 800 innbyggere. På Edanesågen jobber det 102 personer. Siden 2004 har denne hjørnesteinsbedriften vært i Moelven-familien. Sagbruket er plassert i Sverige, men har en unik posisjon inn mot Norge. Sagbrukets hovedformål er å forsyne det norske markedet med trevarer, mens det som ikke går til Norge gjerne går til eksporteres internasjonalt.

Les mer om Moelven Edanesågen


5. Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Ransby

Ved siste folketelling i 2015 var det registrert 118 innbyggere i Ransby. Dette tettstedet nord i Värmland og Sysselback kommune, huser Ransby-avdelingen til sagbruket Moelven Notnäs Ransby AB. Her jobber cirka 40 personer, noe som ikke er en selvfølge. I november 2018 ble sagbruket rammet av en brann, og framtiden var usikker. Men Moelven besluttet å satse videre på bruket, og et betydelig oppdatert og mer moderne justerverk med kamerasortering steg opp fra asken. Et mer moderne sagbruk med mer effektiv drift gjorde at ett skift måtte legges ned, men investeringene etter brannen har likevel forsterket framtidsutsiktene til virksomheten på det lille tettstedet.

Les mer om Moelven Notnäs Ransby AB, avd. Ransby

 

6. Moelven Modus AB avd. Hulån

Tettstedet Hulån i Vansbro kommune huser en av Moelven Modus’ tre fabrikker. Her jobber cirka 40 personer med å produsere fleksible romløsninger for næringsbygg. Fabrikken har vært en del av Moelven-familien siden 2000 og leverer i hovedsak til det svenske markedet, men forsyner også Norge med enkelte produkter. De siste årene har det blitt investert betydelig i fabrikken, og i 2019 stod en ny produksjonshall og et nytt moderne malingsanlegg klart.

Les mer om Moelven Modus

 

7. Moelven Treinterør AS

Helt nede ved Mjøsas bredd ligger Moelven Treinteriør, som kunne feire sine 100 første år i 2019 med rekordresultat. Høvleriet i den vesle bygda Brøttum, med sine ca. 1500 innbyggere tilhørende Ringsaker kommune, er ledende i Skandinavia på heltregulv, som for eksempel eik eller furugulv. Om du er på besøk på en luksusrestaurant i Tokyo eller har lagt nytt heltregulv i hjemmet eller på hytta - så er sjansen stor for at de skapt av den kvalitetsbevisste gjengen på Brøttum.

Les mer om Treinterør AS