Offensiv skogsbruksplan

Vid att ta reda på din skogsfastighets fulla potential med en offensiv skogsbruksplan kan du sköta skogen för maximal avkastning utan att göra avkall på skogens miljövärden.

God lönsamhet i skogsbruket med offensiv skogsbruksplan

I en traditionell skogsbruksplan anger man först inriktningen och målsättningen för fastigheten. Därefter gör man en övergripande inventering av skogen, listar ett antal rekommenderade åtgärder, och tar fram en ungefärlig tidplan när de ska genomföras.

Den offensiva skogsbruksplanen har en annan ambitionsnivå och ger fler valmöjligheter. Här börjar man med att inventera fastighetens fulla potential. Sedan vägs förutsättningar, målsättningar och värderingar ihop till ett förslag som därefter kan analyseras utifrån skogsägarens ekonomiska situation under de kommande tio åren.

I handen har man nu en detaljerad och instruerande plan för hur fastigheten kan skötas för att ge maximal avkastning, utan att göra avkall på skogens miljövärden.

Eftersom den offensiva skogsbruksplanen ofta visar en större potential än de traditionella och generella planerna kan även belåningsgraden påverkas positivt.

Certifierad skog

När du använder en skogsbruksplan, eller äger en fastighet under 20 hektar, kan du välja att certifiera din skog. Genom att driva ett ansvarsfullt skogsbruk och certifiera skogen blir du attraktivare som skogsägare när du ska sälja din avverkning, och du får extra betalt för ditt timmer.

Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de få åtgärder som behövs för att du skall komma igång. Det räcker med ett möte där vi går igenom certifierings regelsystem.

Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer till oss.

10 fördelar med en offensiv skogsbruksplan

  1. Stort fokus på ståndsortsanpassning – detaljerade besked om vad som behöver göras utifrån markens och skogens förutsättningar.
  2. Tydliggör risker – möjliggör förebyggande åtgärder.
  3. Detaljerad tidplan för rätt åtgärd vid exakt rätt tidpunkt.
  4. Inriktad på tidig gallring och röjning.
  5. Undviker sen gallring där risken för skador är stor
  6. Undersöker alltid möjligheterna för gödsling.
  7. Tydliggör möjligheterna till föryngringsavverkning.
  8. Reder ut om ett vägbygge ger uppenbar vinst.
  9. Utnyttjar möjligheterna till dikesrensning och skyddsdikning.
  10. Föreslår foderskapande åtgärder där förutsättningar finns.

Titta på din offensiva skogsbruksplan i telefonen när du besöker din skog

Nu kan du via en app i din telefon hålla koll på din skog var du än befinner dig.

Är du i din skog kan du även se positionen och för denna plats få fram information om volym, ålder mm. Väljer du dessutom att köpa tjänsten med uppdatering får du kontinuerligt din skogsbruksplan uppdaterad efter de senast utförda åtgärderna. På detta sätt fattar du dina beslut på säkrare data.

Beställning görs hos Moelvens virkesköpare 

Frågor kring offensiv skogsbruksplan

Offensiv skogsbruksplan visar din skogsfastighets fulla potential och vad du kan göra för att nå den. Oftast sitter du som skogsägare med ett högt värde på din fastighet. Den Offensiva skogsbruksplanen ger dig en bra kontroll över hur du kan förvalta detta värde på bästa sätt. Du vet säkert vilken ränta du får på banken när du lånar eller sparar men vet du vad du har för ränta på din skogsfastighet?

Ja, den Offensiva skogsbruksplanen uppfyller certifierings alla krav. Den kan till och med ge dig större utrymme till att höja naturvärdena på din fastighet beroende på dina målsättningar. Tänk på att du får en extra ersättning för ditt timmer om du är en certifierad skogsägare eftersom detta värdesätts av slutkonsumenten.

För att kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Moelven Skog ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB Läs mer om Prosilva AB här

Det är din skog och det är du som bestämmer hur du vill att skogen ska skötas. Moelven vill vara ditt bollplank och hjälpa till att genomföra dina önskemål med den Offensiva skogsbruksplanen som utgångspunkt. Beroende på utgångsläget på din skog kan det finns risk att det i början är många åtgärder som måste genomföras för att kunna nå din fastighets fulla potential. Men detta är positivt för din fastighets värdeökning och vi på Moelven hjälper dig gärna.

Du som skogsägare är unik med dina egna målsättning och värderingar. Vi har inga färdiga standardlösningar men Moelvens virkesköpare sätter gärna ihop ett paket tillsammans med dig som passar dina behov och önskemål.

Nej, i dagsläget kostar det inget att ta kontakt och boka ett möte med oss. Vi träffar dig gärna för en genomgång av hur den Offensiv skogsbruksplanen fungerar. Eftersom vi har vår industri där du har din skog är det viktigt för oss att skogen sköts för att skapa mer timmer idag och i framtiden.

Lär dig mer om offensiv skogsbruksplan

Få ett hållbart skogsbruk med skogbruksplan

En skogsbruksplan är unik för just din skog, och låter dig sköta skogen på ett sätt som möjliggör mer långlivade produkter och mer timmer i skogen. Skogsbruksplanen ger dig också en översikt över de delar i din skog som har högre naturvärden. Exempelvis gamla träd, lövrika områden intill vatten och eventuella värdefulla kulturmiljöer så du kan ta medvetna val kring din skog.

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här
Offensiv skogsbruksplan

Få ett hållbart skogsbruk med skogbruksplan

En skogsbruksplan är unik för just din skog, och låter dig sköta skogen på ett sätt som möjliggör mer långlivade produkter och mer timmer i skogen. Skogsbruksplanen ger dig också en översikt över de delar i din skog som har högre naturvärden. Exempelvis gamla träd, lövrika områden intill vatten och eventuella värdefulla kulturmiljöer så du kan ta medvetna val kring din skog.

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00
Se alla våra virkesköpare här

Kontakta oss

Kontakta oss Vill du sälja din skog? Kontakt oss redan i dag! 010 122 65 00

Få information om hur du ökar värdet på din skog

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Skog

Registrera dig