Air

Air ger en diskret luftväxling där höga krav ställs på utseende, funktion och flexibilitet. Air har i sin konstruktion en inbyggd ljudfälla med absorbenter vilket i kombination med övriga väggdelar ger en bra ljudreduktion för hela väggkonstruktionen. Air monteras oftast i låda ovan dörr, men kan även monteras vertikalt i fält t.ex. vid sidan av dörren.

Produktfakta

Massivträstomme, MDF-plattor och mineralull som ljudreducerande material.

Varianter
Horisontella eller vertikala spalter

Ytskikt
Vit NCS S 0500-N eller fanér; ek, ask. Andra träslag, ytbehandlingar eller NCS-kulörer på förfrågan.

Ljuddämpning och överluftsdon
Om ett överluftsdon är tillräckligt bra ljuddämpande eller ej avgörs genom att man räknar in reduktionstalet för vägg inklusive överluftsdon. Observera att även eventuell dörr, som brukar vara den svagaste länken, skall räknas med. Ett snabbvalsalternativ är att välja ett överluftsdon med ett RW-värde som är 5 dB högre än dörrens RW-värde eller att uppgradera vägg och dörr med motsvarande.

Tabell luftflöde Air

Vi kan mer än att leverera marknadens mest använda systemväggar. Vårt tjänsteerbjudande består bland annat av arkitekttjänster, 3D-visualisering, projektledning med mera.

Miljö

Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen - igen, igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel desto större blir vinsten.

Läs mer om Modus & miljön

Kontakta oss

Moelven Modus Vi hjälper dig till en optimal arbetsplats. +46 10 122 60 00
Här hittar du oss
Air

Kontakta oss

Moelven Modus Vi hjälper dig till en optimal arbetsplats. +46 10 122 60 00
Här hittar du oss

Industriellt byggande

En industriellt byggmetod med mycket hög prefabriceringsgrad som är snabb, enkel, ekonomisk och miljövänlig. Vi kallar det Modusmetoden.

Läs mer