Kraven på en god ljudmiljö har snabbt blivit en av de viktigaste parametrarna i ett kontorsbygge. Det kan bli dyrt att inte ta akustik på allvar från första början.

Alla våra produkter testas i lab och kommer med tydlig dokumentation som visar alla egenskaper exempelvis ljudreducering, innan de når marknaden.

Kraven på god akustik höga

I takt med att önskemålen på hur kontorslokaler ska utformas har förändrats har också kraven på akustik förändrats. Idag är det till exempel vanligt att vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor, något som kan ge en ny typ av exponering för buller. Kraven på rätt ljudisolering i de rum som byggs bör därför vara höga för att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda.

Gedigen kunskapsbas 

Tidigare var det vanligt att konsulter och arkitekter tog fram akustiklösningar som skulle användas i olika projekt. De senaste åren har det blivit vanligare med funktionella beskrivningar där leverantören måste ta fram lösningarna för att anpassa sig till gängse regler och krav. Idag har också våra kunder blivit skickligare på att ställa krav på akustiken. Detta har lett till att Moelven Modus fått en gedigen erfarenhet av vad som verkligen fungerar i praktiken.

Våra produkter kan anpassas för att möta alla vanligt förekommande ljudkrav i kontorsmiljöer exempelvis har vi Glass Front sound med ljudreduktionstal upp till Rw 50 dB. Det gäller även för våra glasväggar, täta systemväggar och flexibla Multi Room.

Med Moelven Modus VR/Arkitekttjänst kan vi tillsammans bygga upp Ditt kontor i en digital miljö så Du kan besöka kontoret innan vi bygger det.

 

Viktigt att tänka på vid ljudprojektering

Oavsett vilket uttryck ni önskar, med glasade eller täta väggar finns varianter av våra väggtyper som uppfyller i princip alla förekommande ljudklasser.

Utmaningarna är mer ofta de angränsande konstruktionerna exempelvis dörr, fönster, ventilation, takarmaturer och eventuellt valt undertak.

Tänk på att använda rätt undertak i kombination med rätt vägg. Se till att du har ett ljudisolerande undertak i så stor del av byggnaden som möjligt - det ger dig större frihet att sätta upp eller flytta rum utan att behöva komplettera taket.

Tänk igenom antalet genomföringar i taket eftersom de "läcker ljud". Exempel på genomföringar är kylbafflar och armaturer.

Säkerställ att vald dörrlösning bidrar till rätt ljudisolering.

För bättre ljudisolering: avstå gärna från traditionella överluftsdon till förmån för vertikala alternativt horisontella Moelven Modus Air.

Tänk även igenom antalet genomföringar (ventilationsdon mm) i taket eftersom de också "läcker ljud". Det är också klokt att ha så få installationsstråk ovanför rummen som möjligt.

Tänk igenom golvets egenskaper när det gäller exempelvis flanktransmission.