Interiöra träpaneler skapar lugna och harmoniska miljöer. Användningen av träprodukter i offentliga byggnader har ökat på senare år. En anledning till denna ökning är alla de möjliga anpassningar som finns för att uppfylla krav eller önskemål på akustik, estetik och brandskydd. 

Det finns till exempel flera olika lösningar för att skapa bra akustik med trä. Man kan variera med ribbor, perforering, olika dimensioner på träpanelen och monteringssätt och på så sätt tillgodose både akustikkrav och arkitektens önskemål om design.