På Moelven Valåsen AB:s industriområde håller flera stora investeringsprojekt på att ta form. Med en helt ny klemtimmerlinje, hyvel, tork och ny pelletsfabrik.

Dessutom har man satsat för att säkra industrins egen energiförsörjning genom en helt ny energicentral, som tas i bruk i samband med pelletsfabriken.

Genom satsningarna skapar vi en tryggare, snabbare och mer precis högteknologisk produktion. När investeringarna tagits i drift planerar man att öka produktionen av sågade trävaror från ca 350 000 m3 till 500 000 m3 under 2026. 

Projektet genomförs i samarbete med:

Klentimmerlinje: 
Nordautomation, VK, Remasawco, Hewsaw, Bruks, Renholmen, T3, ABB

Hyvel:
Almab, KBA, Remasawco

TC-tork:
Valutec, T3, AKJ

Pelletsfabrik:
NCC, AKJ, Hekotek, Muhlböck, Infrakraft, PSM (projektledning)

Tidslinje investering valåsen.png

Du hittar oss här: 

Besöksadress: Körvägen, SE-69152 Karlskoga