Bontop Mölnlycke

Foto: Devis Bionaz

Bontop Mölnlycke är ett 55+ boende strax utanför Göteborg. Fasaderna täcks till största delen av cederträ från Moelven i olika profiler och dimensioner. Fasadsystemet är brandskyddat enligt SP Fire 105. Panelen har varit monterad i ett år och har börjat patineras. 

PROJEKTFAKTA

ADRESS

Idrottsgatan, 435 35 Mölnlycke

ARKITEKT

Kanozi Arkitekter AB

BYGGHERRE

Bo Aktivt Sverige

ENTREPRENÖR

Tornstaden

PERIOD

2021-2022

FOTOGRAF

Devis Bionaz

Profiler

Tre olika profiler har använts i fasaden, profil 471 som är en slät panel, profil 501 som är en spårpanel samt profil 581 som är en spårpanel med ett extra spår. För att skapa ett varierande uttryck har ribbor monterats i olika sektioner. Kombinationen av olika profiler och dimensioner skapar en lugn men samtidigt livfull fasad. 

Brandklassat fasadsystem

För att uppnå de brandkrav som finns i projektet har man valt att brandimpregnera panelen enligt SP Fire 105. För att garantera att hela fasadsystemet uppfyller Boverkets byggregler om brandskydd har Moelven med hjälp av RISE gjort ett flertal brandtester. Testerna bygger på korrekta fasadsystem för att simulera verkligheten. SP Fire 105 ställer hårda krav på begränsad brandspridning, temperatur och värmeflöde samt att inga delar faller ned från fasaden. 

Läs mer om våra brandtester här

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer

Här hittar du våra referensprojekt

Moelven levererar årligen synliga träprodukter till ett stort antal projekt runt om i Sverige. Du hittar ett flertal av dem här.

Våra produkter omfattas av tillhörande monterings- och underhållsrekommendationer. Produktens prestanda är beroende av att dessa följs men Moelvens ansvar omfattar inte kontroll av efterlevnad.

Referensprojekt i Google Maps
×

Läs mer om

Kontakta oss

Moelven Wood Projekt Vi hjälper arkitekter, entreprenörer och proffssäljare i bygghandeln med synligt trä till byggprojekt. +46 10 122 50 60 Kontaktpersoner
Produkt & prisförfrågan? För bästa möjliga service ber vi dig att fylla i vårt formulär. Fyll i formulär
Nyfiken konsument? Vill du veta mer om priser och våra produkter ber vi dig kontakta din bygghandel. Vi har ingen direktförsäljning till privatpersoner. Hitta din bygghandel
Moelven Wood Projekt

Synliga träprodukter till byggprojekt

Vi utvecklar, producerar och säljer utvalda träprodukter med hög förädlingsgrad. Både interiörpanel och produkter till fasad och utemiljö.

Mer om våra koncept

Nyhetsbrev om synliga träprodukter

I vårt nyhetsbrev skriver vi om allt från träfasader för flervåningshus och utemiljöer i trä till projektanpassade interiörpaneler inklusive brandskydd och behandlingar.