Skola F-6, Norrköping

Vrinneviskolan

Vrinneviskolan Entré

Omfattande skolbyggnad

Med sina 4600 m², fördelat över två plan, innefattar Vrinneviskolan 14 klassrum med grupprum, en ateljé,  NO-tekniksal, bild- och musiksalar, specialundervisningsrum, elevtorg, personal- och elevhälsoutrymmen. Skolan har även en egen matsal och tillagningskök för 400 portioner, till vilken Moelven levererat all köksutrustning.

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

PLATS:

Norrköping

STORLEK:

4600 m²

FASAD:

Lockläktpanel

BESTÄLLARE:

Norrevo Fastigheter AB

Vrinnevibilder

Levererar komplett anläggning

Moelven Byggmodul AB tilldelades projektet vid offentlig upphandling sommaren 2018. De gamla skolan revs och gav plats för en ny modulbyggd skola för F-6. Utifrån rambeskrivningar och idéskiss stod Moelven Byggmodul för fullständig projektering och tillsåg att beställaren fick komplett driftfärdig skolanläggning.

Skog modulbyggnation

Hållbart i flera dimensioner

Med industriell modulproduktion erbjuder Moelven Byggmodul en hållbar produkt i flera dimensioner. Jämfört med tradionella byggsystem erhålls:

Checkbox Moelven.png   Minskade utsläpp

Checkbox Moelven.png   Hög utnyttjandegrad av lagervolym

Checkbox Moelven.png   Väderskyddad byggnation

Checkbox Moelven.png   Bättre arbetsmiljö

Möjligheter med modulbyggnation

Att våra volymelement har en rektangulär grundform behöver inte leda till en platt formspråk. Tvärtom! Här finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur.

Läs mer här

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig