Skola F-5, Norrköping

Vrinneviskolan

Vrinneviskolan Entré

Vrinneviskolan

Med sina 4600 m², fördelat över två plan, innefattar Vrinneviskolan 14 klassrum med grupprum, en ateljé,  NO-tekniksal, bild- och musiksalar, specialundervisningsrum, elevtorg, personal- och elevhälsoutrymmen. Skolan har även en egen matsal och tillagningskök för 400 portioner, till vilken Moelven levererat all köksutrustning.

Moelven Byggmodul AB tilldelades projektet vid offentlig upphandling sommaren 2018. De gamla skolan revs och gav plats för en ny modulbyggd skola för  F-5. Utifrån rambeskrivningar och idéskiss stod Moelven Byggmodul för fullständig projektering och tillsåg att beställaren fick komplett driftfärdig skolanläggning. Etapp 1 stod färdigt till skolstart 2019 och etapp 2 invigdes augusti 2020.

Markarbeten och finplanering utfördes som sidoentreprenad.

Projektfakta

BYGGNADSTYP:

Skola i två plan

PLATS:

Norrköping

STORLEK:

4600 m²

FÄRDIGSTÄLLT:

2020

 

FASAD:

Lockläktpanel och tak Plannja Trend

BESTÄLLARE:

Norrevo Fastigheter AB

ARKITEKT:

Evelina Lagerqvist, Moelven Byggmodul AB

Vrinnevibilder

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13