Modulbyggnad

Söderby Park

Söderby Park

Vid Söderby torg har Moelven Byggmodul AB med sin modulteknik uppfört ett färgstarkt äldreboende anpassat till den klassiska miljö som kännetecknar Söderby Park.

Projektfakta

Byggnadstyp:

Äldreboende

Plats:

Söderby Park, Salem

Storlek:

3947 m² BTA. Boendeplatser: 54

Fasad:

Puts, Träpanel och Plåt

Färdigställt:

Oktober 2015

Arkitekt:

TOTAL Arkitektur och Urbanism AB

Byggnadutformning

Här har man tagit hänsyn till de omkringliggande fastigheterna som är sedan millenieskiftet och 60-talet och med hjälp av dagens moderna modulsystem lyckats att uppföra en byggnad som passar bra in bland övrig bebyggelse i området. Bland annat har man arbetat med den utvändiga färgsättningen för att få en harmoni med den intilliggande gamla sanatorium byggnaden.

Det första som möter en när man stiger in genom dörren är den välkomnande och luftiga entrén med sin höga vägg klädd med cederträ. Intill entrén ligger den stora öppna samlingssalen där man förberett för att kunna ha ex. filmvisningar.

Fokus i projektet har legat på att skapa en tilltalande atmosfär med ljusa och luftiga utrymmen. Ett bidrag till detta är de extra breda korridorerna som gör att man får en känsla av rymd och som även gjorde att det blev ett enklare montage då det underlättade för logistiken inom byggnaden.

I byggnaden finns också ett bibliotek där man kan dra sig tillbaka och njuta av en lugn lässtund. I den egna trädgården finns det möjlighet att njuta av naturen och ta en stund till rekreation.

Stenhamra äldreboende

Modulbyggda omsorgsboenden

Omsorgsboenden är byggnader där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger många fördelar.

Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya ändamålsenliga lokaler. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare samt brukare.

Läs mer om modulbygda omsorgsboende

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Foto: Hampus Lundgren

Möjligheter med modulbyggnad

Bygga med moduler ger många möjligheter. Att våra grundmoduler bygger på rektangulära former innebär inte att slutresultatet behöver följa räta vinklar. Här finns gott om utrymmen för improvisation och modern arkitektur.

Läs mer om modulbyggnad

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig