Nodi - ett av Sverige första kontorshus i trä

Nodi - ett av Sverige första kontorshus i trä Foto: Sören Håkanlind

Kontorsbyggnad med unik arkitektur i trä

I den nya stadsdelen Nya hovås strax söder om Göteborg finns inslag av levande stadsliv och närhet till både skogen och havet. Här finns butiker, bostäder - och Nodi, ett av Sveriges första kontorshus i trä.  

PLATS: Nya Hovås, Göteborg

KVADRATMETER: BTA 4660kvm

FATSTIGHETSUTVECKLARE: Next Step 

VÅNINGSPLAN: 5                        

ARKITEKT: White arkitekter 

BYGGENTREPRENAD: BRA Bygg 

FÄRDIGSTÄLLT: 2021

STOMTYP: Pelare/ balkstomme av limträ

Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten. I den jämförelsen är det faktiskt lika starkt som stål! Limträ har dessutom högt brandmotstånd och är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan.

Foto: Sören Håkanlind

Det är inte bara byggnadens något annorlunda form som sticker ut, det är även en byggnad som genomsyras av trä. I Nodi har man valt att exponera så mycket som möjligt av både limträstomme och trädetaljer. Att bygga med trä genererar inte bara ett lågt klimatavtryck, det skapar också en trivsam inomhusmiljö.  

Moelven Töreboda med har sin material- och tillverkningserfarenhet bidragit med många alternativa lösningar utifrån BRA Bygg:s önskningar om utförande. Man lyckades tillsammans förverklige arkitektens estetiskt önskade uttryck samtidigt som man med smarta lösningar även klarade hålla nere kostnaderna.

Nodi står i min mening som ett jättebra exempel för hur man kan använda trä på ett särskilt smart sätt när det moderna träbyggandet tar fart i Sverige.

Erik Augustsson Projektledare, Moelven Töreboda

Foto: Sören Håkanlind

Gott samarbete bakom resultatet

Att samverka för att nå en gemensam vision är en framgångsfaktor. Nodi är byggt av BRA Bygg. Så här säger Filip Stefensson, projektchef hos BRA Bygg, om projektet. 

Formen på huset är väldigt konstruktionskrävande och utmanande, det är nästan så man har vänt på formen mot ett mer traditionellt hus. En framgångsfaktor för att lyckas med ett sådant här projekt är precision på leverans och montagedetaljer, vilket man lyckats väldigt bra med. Allt stämde och vi hade en god dialog med folket på Moelven, som var både smidiga och duktiga i projekteringen.

Filip Stefansson Projektchef, BRA Bygg

Läs mer om BRA Bygg här

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Foto: White arkitekter

Arkitekten berättar

Vi bestämde oss tidigt att vi ville exponera så mycket trä som möjligt i Nodi, både invändigt och exteriört. Next Step hade redan innan vi började arbetet med Nodi bestämt sig för att byggnaden skulle ha en bärande stomme i trä, vilket var väldigt skönt för då var samtliga inblandade parter redan inställda på det.

Tack vare ett stort mod hos beställare och entreprenör tillsammans med samtliga inblandade parter har vi genomfört Göteborgs första och även ett av Sveriges första kontorshus i trä.

Joakim Hansson Arkitekt, White arkitekter

Läs mer om White arkitekter här
Foto: Sören Håkanlind

Vann ärofyllt arkitekturpris

2021 tilldelades Nodi det prestigefyllda arkitekturpriset Dezeen Awards för bästa kontorsbyggnad.

Ur juryns motivering: 

”Det här är ett fantastiskt exempel på hållbarhet. Projektet visar på en mycket bra användning av trä med ett magnifikt utförande och bra fingertoppskänsla både arkitektoniskt och tekniskt. Det är fantastiskt bra att minska beroendet av betong.”

Foto: Sören Håkanlind

Limträ erbjuder oändliga möjligheter

Vill du veta mer om världens äldsta limträfabrik. 

Läs mer

Allt om limträ

Allt om limträ

Kontakta Håkan för att veta mer

Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Moelven Töreboda AB +46 101226231