Nya möjligheter i gammal lada från 1937

Loftet i Berättarladan - ett annorlunda projekt

Loftet i Berättarladan - ett annorlunda projekt Foto: Sören Håkanlind

Loftet - Ny, vinterbonad, lokal i byggnad från 1937

En möjlighet att ge det gamla nytt liv, en möjlighet att bedriva teaterunderhållning året runt. Det kan sammanfatta projektet Loftet. Med en helt fristående ny konstruktion inne i befintlig lada från 1937 har drömmen om en vinterbonad teaterlokal i Berättarladan i Sunne blivit verklighet, med hjälp av bland annat en konstruktion i limträ levererat av Moelven Töreboda.  

UPPDRAG: Fristående konstruktion inne i befintlig byggnad 
BYGGENTREPRENAD: Byggdialog AB 
ARKITEKT: Lugnet Arkitekter 

FÄRDIGSTÄLLTANDE ÅR: 2019 
KONSTRUKTIONSTYP: Pelarbalk-system 
BYGGHERRE: Västanå teater 

Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten. I den jämförelsen är det faktiskt lika starkt som stål! Limträ har dessutom högt brandmotstånd och är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan.

Foto: Sören Håkanlind

Ett annorlunda projekt med fantastiskt slutresultat

Så här säger Projektledaren Erik Augustsson om projektet: 

Berättarladan är ett projekt där vi från början fick tydliga riktlinjer kring hur man funktionellt och estetiskt ville utforma stommen. Personligen är projekt likt detta väldigt roliga att projektleda då vi aktivt kunde vara med och påverka slutresultatet. 

Vi fick då i tidigt skede goda möjligheter att påverka den konstruktiva delen så det blev genomförbart på bästa sätt, både ur ekonomisk, estetisk och funktionell synvinkel. Med en aktiv byggherre "Västanå Teater" i projekteringen resulterade detta i ett fantastiskt resultat och en väldigt nöjd slutkund.

Erik Augustsson Projektledare, Moelven Töreboda

 

Foto: Västanå Teater

Västanå Teater om projektet

Vi ville att allt skulle göras av trä för att passa in i ladan. Den är ett gammalt byggnadsverk med fantastisk konstruktion, så det hade varit ologiskt att använda andra material. 

Mötet mellan gamla traditioner och modern hållbar teknik speglar Västanå Teaters idé om teater som ett nyskapande allkonstverk med folkliga rötter. Visionen om en vinterbonad del som samlar teaterns hela verksamhet har vida överträffat alla förväntningar.

Inger Hallström Stinnerbom Västanå Teater

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Nominerat till Årets Bygge 2020

Hör Inger Stinnerbom, projektansvarig för byggherren Västanå teater berätta mer om nomineringen och projektet.

Foto: Sören Håkanlind

Gott samarbete gav fantastiskt resultat

Så här säger Torbjörn Paulsson från Byggdialog om projektet.

"Trots ett projekt med lite annorlunda förutsättningar vid montage upplevde jag ett gott samarbete med samtliga aktörer och en väldigt nöjd slutkund. Det blev en hel del sena ändringar genom projektet, men vi lyckades hantera dessa på ett väldigt bra sätt tillsammans."

Leveransen från Moelven Töreboda levererades med precision och i tid, dessutom var dom flexibla och lösningsorienterade genom hela projektet.

Torbjörn Paulsson Byggdialog

Foto: Sören Håkanlind

Limträ erbjuder oändliga möjligheter

Vill du veta mer om världens äldsta limträfabrik. 

Läs mer.

Allt om limträ

Allt om limträ

Vill du veta mer om projektet kontakta Torbjörn

Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217