2023 var ett krävande år för Moelven, där stigande räntor, ökade kostnader och en avmattning i efterfrågan präglade resultatet. - Vi måste vara nöjda med förra årets resultat med tanke på de utmanande tider vi befinner oss i, säger koncernchef Morten Kristiansen.

Moelven omsatte 12,9 miljarder NOK under 2023 och uppnådde ett rörelseresultat på 381 miljoner NOK. Föregående år uppgick omsättningen till 14,4 miljarder NOK och rörelseresultatet till 1,7 miljarder NOK.

- Vi befinner oss i en krävande konjunktur. Det kan vi se hos oss själva och i samhället runt omkring oss. Nedgången från föregående år är markant och drastisk, men det var väntat givet den snabba förändring av marknaden som vi upplevde under andra halvåret 2022. Mot bakgrund av detta är vi överlag nöjda med resultatet för 2023, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Moelven sticker inte under stol med att framtiden fortfarande präglas av stor osäkerhet till följd av det plötsliga stoppet i byggbranschen och den minskade efterfrågan.

- Det finns få tecken på förbättring i sikte, och vi ser en ökad osäkerhet. Det gäller stora delar av värdekedjan, där marginalerna pressas till följd av ökade kostnader i alla led, säger Kristiansen.

Ökad export

Skandinavien är Moelvens hemmamarknad. Dessutom levererar Moelven träprodukter till kunder i 46 länder, främst som insatsmaterial i industriell produktion.

- Vår storlek och globala flexibilitet är en avgörande faktor för Moelvens förmåga att fortsätta utvecklas under olika konjunkturer. Vår export ökade under 2023, och denna förmåga att anpassa sig till svängningar på olika marknader är djupt rotad i vårt DNA - precis som den har varit under hela vår 125-åriga historia, säger Kristiansen.

Redo när det vänder

Även om tiderna i skrivande stund är utmanande är Moelven redo att fortsätta bygga när marknaden vänder. Koncernen har stora investerings- och moderniseringsprojekt på gång som kommer att stärka konkurrenskraften under de kommande decennierna.

- Vi är övertygade om att våra produkter och lösningar kommer att efterfrågas mer när konjunkturen vänder uppåt igen. Förra året levererade vi till exempel limträ till en av Nordens största lager- och logistikbyggnader i Jönköping. Det är ytterligare ett bevis på att marknaden i allt högre grad söker nya användningsområden för klimatsmarta trälösningar, säger Kristiansen.

Färre skador

2023 var året då Moelven hade färre skador än någonsin tidigare. Det är resultatet av ett långt och intensivt arbete, där målet är att ingen i Moelven ska skadas på jobbet.

- Vi har fortfarande en bit kvar, men vi måste tillåta oss att vara nöjda med att vi hela tiden tar steg i rätt riktning. Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs och de förtjänar en säker arbetsdag. Det har vi lyckats bättre med under 2023, och det ska vi fortsätta med, avslutar Kristiansen.