2022 blev det näst bästa året i Moelvens historia, men det kommer ändå att gå till historien som ett utmanande år. – Första halvåret präglades av den högkonjunktur som pågått sedan 2020, men därefter vände det snabbt under hösten. Nu ser vardagen helt annorlunda ut, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.

Moelvens omsättning var 14 439 MNOK under 2022 och koncernen levererade ett rörelseresultat på 1 757 MNOK. Jämfört med 2021, som var Moelvens bästa år genom tiderna, minskade rörelseresultatet med 1 229 MNOK. Omsättningen minskade med 433 MNOK mellan 2021 och 2022. 
2022 blev ett tudelat år. Under första halvåret hade Moelven ett rörelseresultat på drygt 1 600 MNOK. Andra halvåret präglades av en nedgång på marknaden i kombination med kostnader för strukturåtgärder och nedskrivningar av varulager. Under andra halvåret uppgick rörelseresultatet till cirka 130 MNOK.

– Vi har aldrig tidigare varit med om en så markant förändring under ett och samma år, säger Kristiansen.  

Osäkerhet råder

Den skandinaviska marknaden för trävaror bromsade in kraftigt under 2022 och efterfrågan har också varit lägre i flera regioner internationellt, framför allt i Europa. Priserna på trävaror har sjunkit, medan produktionskostnaderna har stigit kraftigt. De ökade levnadsomkostnaderna innebär att konsumenterna köper mindre trävaror och proffsmarknaderna för nybyggnation och renovering har också haft en kraftig nedgång på sistone.

– Vi har pratat om den osäkra situationen sedan pandemin och vi har varnat för att vi nu går in i en utmanande tid. Men hur länge detta kommer att pågå är helt omöjligt att säga. Vårt jobb är att hantera osäkerheten på kort sikt, samtidigt som vi arbetar utifrån våra långsiktiga strategier, förklarar Kristiansen.

Moelven har redan märkt av konsekvenserna av det förändrade läget i form av nedskärningar i Byggmoduls verksamheter i Norge och Sverige. I Norge har en produktionslinje lagts ned vilket berör ett 50-tal medarbetare. På den svenska sidan har tjugo personer varslats om uppsägning till följd av lägre efterfrågan på manskapsbodar till byggmarknaden. Dessutom har sexton medarbetare på en avdelning hos Moelven Limtre i Vatnestrøm permitterats och sex personer har varslats om permittering hos Moelven List i Eidsvoll. 


Investerar för framtiden 

Även om det just nu är en utmanande period har Moelven vidtagit omfattande åtgärder för att stärka sin konkurrenskraft. Koncernen har använt de goda tiderna för att besluta om omfattande investeringar och har byggt upp en kapitalbas som säkerställer genomförandet av projekten. Under 2023 har koncernen planerade investeringar på cirka en miljard NOK. Det handlar om åtgärder som ska stärka koncernens utveckling och förbättra konkurrenskraften. 


– Moelven har en investeringsportfölj som vi aldrig har haft tidigare. Detta är en tydlig signal om vår framtidstro. Det är oroligt i omvärlden, men vi är övertygade om att klimatsmarta produkter och lösningar i trä kommer att fortsätta vinna ny mark och där ska vi hävda oss, säger Kristiansen. 

Läs kvartalsrapporten för Q4 2022 här (PDF).