Den internationella marknadssituationen för trävaror bidrar till en solid start för Moelven 2022.

Moelven omsatte 3945 miljoner NOK första kvartalet 2022, en ökning med 763 miljoner NOK jämfört med samma period 2021. Rörelseresultatet för årets tre första månader är 732 miljoner NOK, en ökning från resultatet för samma period förra året, som var 290 miljoner NOK. 

– Efterfrågan och prisbilden både hemma och utomlands styrs av den internationella marknaden för trävaror. Efterfrågan var mycket stark internationellt under vintern, och kriget i Ukraina har lett till ytterligare obalans på marknaden. Tappet av stora mängder ryskt timmer på grund av sanktionerna gör att marknaden nu måste leta efter dessa varor någon annanstans, och detta påverkar balansen på marknaden, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA. 


Moelven-koncernen har tagit starkt avstånd från den ryska invasionen av Ukraina och har stoppat all handel med Ryssland och Vitryssland. Moelven har bara haft ett fåtal produkter och leveranser från dessa länder. 
Moelven är väl rustat för att hantera den höga efterfrågan, och har gott om timmer på både den norska och svenska sidan för den kommande produktionen.  


Årets första månader är det starkaste första kvartal som Moelven någonsin har levererat. Koncernchefen är dock avvaktande med tanke på resten av året. 


Onormala år 

— Vi har gått direkt från pandemi till ett oroligt världsläge med krig i Europa, och därför är det svårt att definiera en normalsituation. Det gör det svårt att säga något definitivt om den kommande tiden, säger Kristiansen. 


Samtidigt som den internationella efterfrågan är fortsatt stark, finns det mycket som tyder på att de höga prisnivåerna på en hel rad byggmaterial och andra insatsfaktorer kan prägla delar av både konsument- och proffsmarknaden i Skandinavien i negativt.  


– Vi är mitt uppe i en kostnadskarusell som det är svårt att se konsekvenserna av. Samtidigt som Moelven levererar ett starkt resultat uppgraderar och investerar branschen internationellt. Detta är också ett race som Moelven deltar i för att kunna upprätthålla konkurrenskraften framöver, säger Kristiansen. 


Försäljning och etablering i Danmark

Under det första kvartalet såldes Moelven Danmark A/S till Frøslev Træ Holding A/S. Moelven Danmark A/S var totalleverantör av träbaserade produkter till den danska byggindustrin och hade 20 anställda. Moelven upprätthåller försäljningen av plattor, sågade trävaror och hyvlat byggträ framöver via det nybildade bolaget Moelven Danmark Sales A/S. 

Läs kvartalsrapporten för Q1 2022 här.

Nyligen höll Moelven bolagsstämma och bedrifsförsamling. Här är den nyvalda styrelsen och bedriftsförsamlingen.