När hösten kommer är det viktigt att följa upp den gångna sommarperioden. Du bör till exempel se efter hur skogen har utvecklats och om den drabbats av skador. Om något behöver åtgärdas är det viktigt att agera i så god tid som möjligt, både med hänsyn till ekonomin och skogens naturvärden.

Det bästa sättet att kontrollera hur skogen mår är att ge sig ut för en inspektion. Så vad bör du som skogsägare vara extra uppmärksam på? För att göra det enklare för dig vi sammanställt en checklista med några viktiga punkter. I vår offensiva skogsbruksplan erbjuder vi en unikt anpassad och detaljerad uppföljning som säkrar skogens kretslopp genom alla årstider.

 

Skogsbruk behöver inte vara svårt. Den offensiva skogsbruksplanen hjälper dig att hålla koll på skogen genom alla årstiderna.

 

• Torra eller blöta platser 

Om det har varit extrema väderförhållanden märks det oftast på torra och blöta platser. Är barrträden lite äldre kan de få en gråaktig grönska som är ett tecken på att de mår lite sämre.

 

• Skog som är planterad de senaste 5 åren

Att få upp ny skog är viktigt på många sätt. Som skogsägare är det bra om du följer upp hur din skog utvecklas under de första åren. Att besöka skogen regelbundet under denna period ger dig en tidig indikation på platsens växtförmåga. Det gör att du kan planera kommande åtgärder på ett bättre sätt. Den regelbundna uppföljningen ger dig också möjlighet att tidigt upptäcka och avhjälpa skador som orsakats av exempelvis insekter, djur, svamp, torka och konkurrerande vegetation.

 

JAx190923x1759.jpg

 

• Täta skogar, gammal som ung

Tillgång på solljus, vatten och näring är grundläggande för hur träden utvecklas. I den täta skogen ska du hålla utkik efter andelen grönkrona i förhållande till trädets höjd. Om grönkronan är ca 50 % av trädets höjd är det dags att planera in nästa åtgärd.

 

• Vad händer i närområdet?

Ibland är det lätt att missa det som händer i omgivningen. Att hålla utkik efter vad som händer på andra skogsfastigheter kan vara avgörande för hur du lyckas med skötseln av din skog. Det kan exempelvis vara ett vägbygge som ger dig möjlighet till bättre tillgänglighet till fastigheten eller en avverkning som gör att du kan få upp ny skog på ett säkrare sätt. Insatserna som sker i omgivningen kan även innebära vissa risker beroende på hur din skog är belägen i terrängen samt vilka trädslag som finns på de olika växtplatserna.

 

Klimatförändringarna förlänger tillväxtsäsongen

Sommaren är ju som bekant livligast av alla årstider och en viktig tillväxtsäsong för skogen. I takt med att klimatet förändras blir sommarperioden allt längre. Tillväxtökningen är i de flesta fall positiv för skogens värdeutveckling men den medför samtidigt ökade risker för olika typer av skador, till följd av fler extrema väderförhållanden. Det har till exempel blivit allt vanligare att skogen drabbas av stormar och översvämningar. Vi kan också se att angreppen från olika skadedjur ökar. Alla nämnda faktorer understryker vikten av att följa upp utvecklingen i skogen efter sommaren. Det är stora värden som står på spel och ju tidigare du kan sätta in åtgärder, desto större chans har du att begränsa skadeverkningarna.

 

Tillsammans får vi skogen att växa

Det är mycket att tänka på som skogsägare, men du kan känna dig trygg med att du aldrig behöver stå ensam. Vi hjälper dig gärna att se över vilka åtgärder som kan vara aktuella i din skog. Våra lokala skogsexperter finns där du finns och kommer gärna på besök för en kostnadsfri konsultation.

 

Få ett hållbart skogsbruk med skogbruksplan

En skogsbruksplan är unik för just din skog, och låter dig sköta skogen på ett sätt som möjliggör mer långlivade produkter och mer timmer i skogen. Skogsbruksplanen ger dig också en översikt över de delar i din skog som har högre naturvärden. Exempelvis gamla träd, lövrika områden intill vatten och eventuella värdefulla kulturmiljöer så du kan ta medvetna val kring din skog.

 

 

Läs mer om skogens kretslopp - moelven skog.png