Coronapandemin ställde stora krav på våra medarbetare våren 2020. Men den har också skapat sammanhållning och nya arbetssätt. Här beskriver några av våra medarbetare sina upplevelser.

 

Effektiva möten

– Från att ha träffat kunder fysiskt flera gånger i veckan träffar jag dem nu bara digitalt. Vi saknar naturligtvis att sitta i samma rum, men det nya sättet att jobba har också sina fördelar. Jag får mer gjort när jag inte behöver lägga tid på att resa. Jag ser fram emot att träffa kunderna när världen öppnar upp igen, men vi kommer förmodligen att fortsätta med digitala möten också.

Sanna Hjelm
Key Account Manager, Moelven Wood AB

 

Webbinarium för 300 skogsägare

– Det är viktigt att vi är tillgängliga för skogsägarna. Under pandemin har vi därför varit tvungna att tänka nytt, och det har vi verkligen lyckats med. När vi anordnade vårt första webbinarium deltog ca 300 skogsägare, vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med hur det brukar se ut på våra fysiska möten. Responsen var otroligt positiv, och i framtiden kommer vi köra en kombination av webbinarier och fysiska möten.

Jonas Karlsson
Fältköpschef, Moelven Skog

Webinar Moelven Skog.png

Fältköpschef Jonas Karlsson och vd:n för Moelven Skog, Björn Johansson, anordnade ett webbinarium för ca 300 skogsägare.

 

Välfungerande samarbete

– När Skandinavien stängde ner delade vi in fabriken i 20 team med mellan 3 och 13 medarbetare. Det faktum att teammedlemmarna har varit tvungna att tillbringa så mycket tid tillsammans har resulterat i en mycket god sammanhållning och ett välfungerande samarbete. De har varit duktiga på att följa riktlinjerna för att förebygga smitta och i genomsnitt har vi faktiskt haft lägre sjukfrånvaro under pandemin.

Tommy Grande
Produktionschef, Moelven Byggmodul AS

 

Digital koncernsamling

– En gång om året samlas alla Moelvens chefer, från alla affärsområden och länder. 2020 var det ju inte möjligt att genomföra, men vi ville ändå att cheferna skulle få utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Lösningen blev en digital sammankomst med över 100 deltagare. Först genomförde vi en talkshow som direktsändes till alla medarbetare i koncernen. Därefter delades cheferna in i digitala grupper där de fick möjlighet att diskutera sinsemellan. Kort sammanfattat var evenemanget mycket lyckat. Vi lärde oss mycket och är nu redo för nya digitala mötesplatser.

Magne Vikøren
Kommunikationsdirektör

Konsernsamling 2020.jpg

Koncernchef Morten Kristiansen, programledare Ida Langdalen Kristiansen och styrelseordförande Olav Fjell i talkshow-studio.

 

Nått långt när det gäller digitalisering

– Över en natt förändrades hela världen och det dagliga arbetet för de flesta av oss, men det hindrade inte Moelven från att leverera ett av de bästa årsresultaten någonsin. Vi har nått långt när det gäller digitalisering, och under det senaste året har IT-avdelningen sett en enorm ökning i efterfrågan på och användningen av digitala hjälpmedel. Jag tror att pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta
för alltid.

Even Rognan Lutnæs
IT-chef

 

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Människan i fokus" och hållbarhetsmål #3 God hälsa och välbefinnande och #4 God utbildning.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här