Att nöja sig med att vara bra räcker inte. - Vi måste ständigt sträva efter att bli ännu bättre och gå i täten för arbetet med akustiska egenskaper i träbyggnationer, säger ljudforskaren Nadia Dallaji.

Nadia har en masterexamen i ljud och akustik och sedan hösten 2017 har hon varit Moelven Törebodas egen ljudexpert. Men hon är också en del av ett internationellt forskarkluster som tillsammans genomfört Horizon 2020-projektet Acoutect*. Projektets syfte var i första hand att etablera ett nätverk för olika expertiser inom ljud och akustik. 

Tillsammans ska vi hitta svaren på de akustiska utmaningar som moderna byggkoncept står inför - för att kunna leverera så hållbara inomhusmiljöer som möjligt med avseende på hälsa och välbefinnande.

Nadia Dallaji Ljudforskare hos Moelven Töreboda

- Alla inom Acoutect är överens att det finns ett ökat behov, världen över, att fortsätta undersöka hur byggnader reagerar och agerar på lågfrekventa ljud, berättar Nadia.

Ska göra bra bättre

Att forska innebär att investera i framtiden och även om man uppfyller krav och regler för vad som betraktas som bra idag gäller det att tänka framåt. Och det är precis vad Nadia och Moelven Töreboda gör.  

Nadias forskning är riktad mot lågfrekventa ljud och hur de agerar i ett lättvikts system, som det Trä8-system som Moelven Töreboda tagit fram

- Moelven Töreboda har kommit en bra bit på vägen med olika tekniska lösningar kopplade till Trä8-systemet. Lättviktssystemet har även visat sig uppnå flera av de högre kraven som ställs på akustiska egenskaper i byggnader.

Fun facts om ljud

  • Ljudvågor är vibrerande partiklar som rör sig i till exempel luft, vätskor eller metall. Trots det älskar Hollywood producenter att använda ljudeffekter i yttre rymden för att addera drama. I rymdens vakum är det faktiskt inte möjligt för partiklar att vibrera. Därför kan ljud inte uppstå i rymden på samma sätt som många filmer vill få oss att tro.
  • Världens högsta ljud som naturen själv skapat är orsakat av att vulkanutbrott.
  • Ljud som uppmäter mer än 85 dB kan skada din hörsel. Därför är det så viktigt med bra ljudisoloering.
  • Blåvalen är det mest högljudda djuret, deras valsång kan uppmäta hela 188dB. I jämförelse kan nämnas att ett jetplan uppmäter 140 dB.

Hör Nadia berätta mer om ljud i lättviktssystem

Vad är trä8?

TRÄ8 är ett pelarbalksystem av limträ med träbjälklag utvecklat för att använda så lite material som möjligt. Att minska den totala materialåtgången och använda trä i så stor utsträckning som möjligt anser vi vara bästa vägen mot ett mer hållbart byggande.