Smarta och större inköp ger ett bättre klimatavtryck. ”2020 inrättade vi en inköpsgrupp på Moelven. Det främsta syftet är att samla alla avtal vi redan har och teckna nya koncernavtal på områden som har stor påverkan på lönsamhet och hållbarhet", säger Thomas Hansen, inköpschef för byggsystem.

Ett av de viktigaste områden vi jobbar med just nu är nya avtal för avfallshantering. Ett sådant avtal påverkar Moelvens möjligheter att nå målet om 90 % sorteringsgrad.

– Vi behöver en återvinningspartner som kan hjälpa oss med många olika typer av avfall. Moelvenföretagen har olika produkter och därmed olika typer av avfall. Det måste vi bli bättre på att sortera om vi ska nå målet om 90 % sorteringsgrad, säger Hansen.

Sökandet efter erfarna och kompetenta återvinningsföretag i Norge och Sverige har redan inletts.

Färre transporter och kortare sträckor

Transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp inom Moelven.

- Vi funderar på om vi ska lägga in avgifter för beställningar som understiger en viss summa i koncernavtalet. Det är ett incitament för oss att planera våra inköp väl och därmed minska antalet transporter, säger Hansen.

Trä är i sig en hållbar produkt, men med färre och smartare transporter blir Moelvens produkter ännu mer hållbara.

Köper främst i Skandinavien

2020 köpte Moelven externa varor och tjänster för ca 7,4 miljarder kronor. Merparten av koncernens externa inköp görs hos lokala eller skandinaviska leverantörer.

– Genom att köpa närproducerat kan vi minska våra totala koldioxidutsläpp. Valet av leverantörer och material kommer alltid att vara en helhetsbedömning av pris, kvalitet, tillgång, hållbarhet och produktionsvänlighet, säger Hansen.

För Moelven är det viktigt att leverera hållbara produkter till användarna, som ständigt ställer allt högre krav på materialen och deras tillämpningar.

– Om vi verkligen ska lyckas på det här området måste alla aktörer i hela värdekedjan vara villiga att betala lite mer för grönare och mer hållbara produkter. Det är dock inte alltid så att produkter som är mer hållbara kostar mer. Vi måste bara sätta på oss grönare glasögon och våga utmana befintliga köpmönster. Jag upplever att det finns ett allt större fokus på grönare inköp inom Moelven. Men vi har fortfarande en lång väg att gå när det gäller att prioritera hållbara produkter och lösningar i våra produkt- och leverantörsval, säger Hansen.

Att samla en större del av Moelvens inköp under gemensamma koncernavtal handlar inte bara om att få bättre priser och villkor för våra olika bolag. Med koncernavtal har vi större möjlighet att påverka och verka för grönare inköp genom både materialval, orderstorlekar och färre transporter och en mer hållbar tillverkning hos våra leverantörer.

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Lokala värden" och hållbarhetsmål #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här