Hållbarhet är ett av Moelvens kärnvärden, men vad betyder det egentligen för våra leverantörer, anställda och kunder?

 

Skogsägare

– Jag tar hänsyn till hållbarhetsaspekten i nästan alla beslut jag fattar, framförallt de som gäller min skog. För mig representerar skogen såväl dåtid som nutid och framtid. Skogen som jag äger tillsammans med min syster har vi ärvt av vår pappa, och den vill vi förvalta så bra som möjligt för att så småningom ge den vidare till våra barn. Men skogen är mycket mer än så. Den är jordens lungor, och därför måste vi ta hand om den så bra vi kan. För oss är det viktigt att samarbeta med en aktör som har samma värderingar som vi har och som kan ge oss den hjälp vi behöver för att ta hand om skogen på bästa sätt.

Karin Lundqvist
Skogsägare som samarbetar med Moelven Skog AB

Karin Lundqvist.jpg

 

Produktionsmedarbetare

– Att Moelven bedriver en hållbar verksamhet och endast använder certifierat virke är viktigt för mig. Det gör att jag kan garantera en bra produkt med minsta möjliga klimatavtryck. Jag har gott samvete när jag går hem från jobbet.

Frode Sawert Amdahl
Produktionsmedarbetare, Moelven Mjøsbruket AS

Frode.jpg

 

Logistikchef

– Att göra hållbara val är viktigt för mig. Som distributionscentral får vi ofta varor i retur som inte kan säljas på nytt. Istället för att slänga dem har vi öppnat en outletbutik för medarbetare och anordnat försäljningstillfällen lokalt och på internet. Genom att tänka hållbart kan vi förändra världen.

Kamila Rutkowska
Logistikchef, Moelven Langmoen AS

Kamila Rutkowska.jpg

 

Chef, kundcentret

– Vi märker att kunderna frågar efter miljövänliga produkter, närproducerade varor, återvinning och dokumentation. På kundcentret försöker vi se till att varorna transporteras så korta sträckor som möjligt, att bilarna fylls, att omlastningen minimeras och att alla varor har dokumentation och certifiering. Jag är stolt över att jobba på ett företag som säljer miljövänliga produkter och som ständigt strävar efter att bli ännu mer hållbart i alla led. Var och en av oss måste förstå hur viktigt det är och bidra med det vi kan.

Elisabeth Nyborg
Chef, kundcentret

Elisabeth Nyborg.jpg

 

Butikschef

– Att Moelvens produkter är miljövänliga och certifierade är viktigt för oss. Eftersom Moelven är en central aktör känner vi oss trygga med att de varor vi erbjuder våra kunder är bra för både människan och miljön. Hållbarhet är en viktig del av vår vardag. Tillsammans förvaltar vi vårt arv och för det vidare till kommande generationer.

Hein Østgård
Butikschef, Byggmakker Lillehammer och Ringsaker

Hein Østgård.jpg

 

Projektledare i Karlstads kommun

Karlstads kommun har bestämt att använda så mycket trä som möjligt vid nybyggnation, och det är viktigt för oss att produkterna tillverkas på ett hållbart sätt. Råvaran ska vara miljöcertifierad, och även om vi inte kräver att den ska vara närproducerad ser vi det som ett stort plus.

Sixten Westlund
Projektledare, Karlstads kommun

Sixten Westlund.jpg

 

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Klimatsmarta produkter och tjänster" och hållbarhetsmål #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här