På Akzo Nobels limfabrik i Kristinehamn ligger fokus på hållbara produkter med låga utsläpp. Limmet används i Moelvens tillverkning av plywoodskivor och limträ.

– Vi har vidtagit åtgärder för att leveranserna av lim till Moelven Vänerplys skivor ska bli mer hållbara med dedikerade transporter, säger Falkeling, Supply Chain & Logistics Manager på Akzo Nobel Adhesives AB.

Eftersom transporterna är dedikerade behöver lastbilen som fraktar limmet inte rengöras mellan varje körning, vilket minskar både vattenförbrukning och avfall.

Renar sitt eget processvattnet

Det vatten som används i limtillverkningen renar fabriken själv med hjälp av ett godkänt reningsverk.

– Vattnet blir helt rent, så vi får släppa ut det i Vänern. Det betyder att vi själva tar ansvar för en del av de naturresurser vi använder, säger Falkeling.
Företaget har kommit långt när det gäller hållbarhet. Bland annat använder de eltruckar i tillverkningen och har satt upp tydliga mål för framtiden.

– År 2030 ska vi enbart använda förnybar energi, och fram till dess ska vi halvera våra koldioxidutsläpp. Vi har också som mål att inte generera något avfall som inte kan återvinnas, säger Falkeling. Som ett led i övergången till enbart förnybar energi tittar fabriken i Kristinehamn nu på möjligheten att bygga en solcellsanläggning.

Smartare limanvändning

Flera av företagets kunder, bland annat Moelven Vänerply AB, har egna maskiner som blandar limmet med rätt blandningsförhållande för respektive produkt.

– Vi tillverkar tvåkomponentslim. Att komponenterna blandas helt rätt och i rätt mängd hos kunden är hållbart eftersom inget lim då behöver kasseras och det inte blir något fel på det. Vårt nya maskinsystem kan också kommunicera direkt med vår limavdelning för en smartare produktion, säger Falkeling.

Fabriken strävar också efter att minimera utsläppen från limmet de tillverkar. ”Vi har utvecklat flera olika typer av lim som ger mindre utsläpp än traditionella lim. Det är bra för miljön”, säger Falkeling.

Om Akzo Nobel

Akzo Nobel är en stor koncern med tillverkningsanläggningar i hela världen. Akzo Nobel Adhesives AB i Kristinehamn tillverkar lim och härdningsprodukter. Fabriken har 110 anställda och levererar till industrikunder som tillverkar bland annat plywood, limträ, spånskivor, möbler, dörrar och fönster.

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Lokala värden" och hållbarhetsmål #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här